Skanska med rekordlav H1-verdi hittil i år

Skanska Norges har aldri hatt bedre H1-verdier i selskapet enn i årets første halvår. For andre kvartal er tallet 0,2, mens den for året så langt er 0,8.

De siste tre månedene har selskapet kun hatt én skade som har resultert i fravær, skriver selskapet i en pressemelding.

- Det er flott å se hvordan det jobbes godt på prosjektene våre med å bedre sikkerheten. Vi hadde en skuffende og bekymringsfull start på året, hvor vi så at antall fraværsskader gikk opp. Heldigvis tok prosjektene våre grep og kom inn på rett spor igjen. Både februar og mars viste at vi var tilbake til vårt beste nivå, og siden da har den positive utviklingen fortsatt. Det var godt å se at vi ikke hadde én eneste fraværsskade i april og mai. Dette viser jo at nullvisjonen til Skanska faktisk er innenfor rekkevidde, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge i meldingen.

Samtidig understreker han at de fortsatt har skader, og således fortsatt et forbedringspotensial.

- Vi har færre kritiske hendelser og alvorlige skader som en følge av det gode arbeidet vi har lagt ned. Men vi ser at vi fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder løfteoperasjoner, lasting og lossing. Dette må vi få kontroll på og vi jobber nå systematisk med å bli flinkere til å håndtere denne risikoen, sier Rød. Her har Skanska satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan de kan gjøre dette arbeidet tryggere.

- Dette har ført til at vi har valgt ut to hovedprioriteringer som vi mener vil øke sikkerheten på Skanskas prosjekter betydelig. Den første er lossing, og den andre er kranoperasjoner. Får vi kontroll på disse to arbeidsoperasjonene, vil vi eliminere mange av de kritiske hendelsene våre. Vi kommer til å jobbe systematisk med dette ut året og videre fremover, sier direktør for HMS & Kvalitet i Skanska Norge, Peer Christian Anderssen i meldingen.