Skanska og Statens vegvesen fyrte av siste salve i Ljøtunnelen onsdag. Foto: Linn Silseth / Statens vegvesenFoto: Linn Silseth / Statens vegvesenFoto: Linn Silseth / Statens vegvesenFoto: Linn Silseth / Statens vegvesenFoto: Linn Silseth / Statens vegvesenProsjektleder Arne Ola Stavseng. Foto: Linn Silseth / Statens vegvesen

Skanska med gjennomslag i Ljøtunnelen

Onsdag gikk siste salve i Ljøtunnelen, og om litt over et år skal rassikringsprosjektet være fullført.

– En milepel er nå nådd med at det ble sprengt hull i Ljøtunnelen. Det har vært noen utfordringer med mye vann og noen soner med dårlig fjell, men det var ikke uventet. Å få bygd ferdig dette tredje og siste byggetrinnet, vil være godt merkbart for trafikantene, da den nye Ljøtunnelen vil erstatte de trange, våte og mørke tunnelene som vi har i dag, i tillegg til at strekningen Røyr – Hellesylt blir trygg for snøskred, sier prosjektleder Ola Stavseng i en pressemelding på Statens vegvesens nettsider.

Prosjektleder Arne Ola Stavseng. Foto: Linn Silseth / Statens vegvesen

Entreprenør Skanska med underentreprenører, Vegvesenet-ansatte og leder av Samferdselsutvalget, Oddbjørn Vatne, og ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad, deltok på markeringen ved gjennomslaget onsdag.

Første salve i tunnelen gikk av 5. juni 2014. Den 3.650 meter lange tunnelen skal erstatte Ljønibbtunnelen og Hamregjøltunnelen, samt den rasutsatte veistrekningen mellom Hamregjølet og Ljøen, skriver Vegvesenet.