Prosjektleder Bjarte Næss i Skanska og prosjektleder May Bente Hiim Sindrel i Statens vegvesen, kan gratulere hverandre med at tunneldrivingen er igang.
Prosjektleder Bjarte Næss i Skanska og prosjektleder May Bente Hiim Sindrel i Statens vegvesen, kan gratulere hverandre med at tunneldrivingen er igang.Foto: Kjell Wold.

Skanska med første salve ved Sollihøgdatunnelen

Denne uken kunne Skanska fyre av den første tunnelsalven for ny E16 under Sollihøgda. Tunnelen blir 3,4 kilometer lang.

– Endelig er vi i gang. Dette er en merkedag for oss, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen og prosjektleder Bjarte Næss fra Skanska, i en melding fra Vegvesenet.

Skanska er totalentreprenør for Statens vegvesens utbygging av ny E16 mellom Bjørum og Skaret. Sollihøgdatunnelen er en av to tunneler i prosjektet og tunneldrivingen vil ta cirka to år.

– Når den nye tunnelen åpner, vil de som bor i området rundt Sollihøgda få en «roligere» hverdag, i dag er veien preget av tung trafikk og støy, sier May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen.

Skanska jobber nå på hele den 8,4 kilometer lange strekningen fra Bjørum, nord for Sandvika i Bærum kommune, til Skaret rett nord for Sollihøgda i Hole kommune.

På strekningen skal det bygges to tunneler, Sollihøgdatunnelen på 3, 4 kilometer og Bukkesteinshøgdatunnelen på 800 meter. I tillegg skal det bygges fem bruer med lengder mellom 120-220 meter. Hele strekningen vil få firefelts motorvei, opplyser Vegvesenet.

Foto: Kjell Wold.