Slik blir Flekkefjord bybru. llustrasjon: Multiconsult

Skanska lavest på Flekkefjord bybru

Skanska ligger best an til å få kontrakten om bygging av Flekkefjord bybru på fylkesvei 44.

Her er de fire anbudene:

  • Skanska: 45.870.723,00
  • Kruse Smith: 49.287.957,00
  • Risa: 51.437.204,37
  • Berthelsen & Garpestad: 69.418.272,00

Statens vegvesen skal bygge ny bru over Elva i Flekkefjord.

Hovedhensikten med å bygge ny bybru i Flekkefjord er å bedre fremkommelighet og trafikksikkerheten for gående og syklende.

"Prosjektet er definert som et miljø- og sikkerhetstiltak. Den nye brua får høye estetiske kvaliteter, plass til to kjørefelt og tre meter bredt fortau på begge sider. Frihøyden under brua blir 3,5 meter. Ny bru vil gi gode og sikre forhold for gående og syklende", skriver Statens vegvesen på sine nettsider.