Skanska lavest på E39-entreprise

Skanska Norge er lavest av fire tilbydere på E39-strekningen Hove-Sandved.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding onsdag.

Entreprenøren vil ha vel 330 millioner kroner for entreprisen, og slår dermed Stangeland Maskin og arbeidsfellesskapene Kruse Smith Entreprenør / Risa og Bertelsen & Garestad / Hag Anlegg i anbudsrunden.

– Vi er godt fornøyde med fire anbydere. Nå skal vi bruke de neste fire-fem ukene til å

vurdere og kontrollregne tilbudene, så får vi se hvem som får kontrakten, sier prosjektleder Leif Lindefjeld i Statens vegvesen.

Dette er tilbudene:

  1. Skanska Norge AS (330.702.096,81 kroner)
  2. Bertelsen & Garpestad AS/Hag Anlegg AS (344.926.886,00 kroner)
  3. Kruse Smith Entreprenør AS/Risa AS (370.646.829,38 kroner)
  4. Stangeland Maskin AS (373.753.512,60 kroner)

Den 1.550 meter lange strekningen mellom Hove og Sandved skal bygges om fra to til fire felt. 1.300 meter av fylkesvei 325 Jærveien og riksveg 13 på Hove blir bygget om i prosjektet.

I tillegg blir det bygget ny Kvelluren bru, to nye bruer på motorveien og ombygging av kryssene på Hove og Sandved, samt bygging av støyskjermer.

Statens vegvesen regner med anleggsstart rundt påsken 2015. Prosjektet skal, ifølge pressemeldingen være ferdig juni 2017.