Illustrasjonen viser Nidarvoll og Sunnland. Barneskolen og ungdomsskolen skal samlokaliseres i utbyggingsprosjektet. Illustrasjon: Rambøll Norge

Skanska inngikk rekordavtale med Trondheim kommune

Avtalen om videreutvikling av Nidarvoll-prosjektene er inngått mellom Trondheim kommune og Skanska Norge AS. Dette vil bli den største entreprisekontrakten kommunen har inngått noensinne dersom politikerne gir sitt endelige ja neste år.

I en pressemelding fra kommunen skriver det at de sammen med Skanska skal utvikle detaljplanene, og forberede prosjektene for byggefasen. Intensjonen er å utvikle et komplett grunnlag inklusive målpris.

Avtalen er inngått under forutsetning av at bystyret i Trondheim beslutter gjennomføring våren 2021. Kontrakten om bygging vil da være den største entreprisekontrakten noensinne for Trondheim kommune med en forventet kontraktsverdi i størrelsesorden 800 millioner kroner.

- Trondheim kommune gleder seg til endelig å oppfylle ønskene om nye skoler og Rehabiliteringssenter. Vi er trygge på å ha valgt en dyktig samarbeidspartner og gleder oss over samarbeidet, sier prosjektleder Morten Marøy hos Trondheim kommune i pressemeldinen.

- Jeg gleder meg til å jobbe videre med dette prosjektet! Utrolig godt at Skanska vinner jobben på vår kompetanse og oppgaveforståelse. Dette blir et stort og flott prosjekt hvor vi igjen bygger for et bedre samfunn, sier prosjektleder Jarle Refseth hos Skanska.

Nidarvollprosjektene omfatter Nidarvoll og Sunnland skoler med idrettshall og Nidarvoll rehabiliteringssenter, og befinner seg på den eksisterende tomten til Nidarvoll skole og Nidarvoll helsehus. Om prosjektet skal omfatte én eller to idrettshaller, vil bli avgjort av politikerne i byen.

De to verneverdige skolebygningene på skoletomtas søndre del skal rehabiliteres. Nidarvoll skole og Sunnland skole samlokaliseres, og vil gi plass til 1.000 elever på barne- og ungdomstrinnet. Skolene omfatter cirka 16.000 kvadratmeter, og består av to hovedfløyer på to og fire etasjer.

Rehabiliteringssenteret plasseres lengst mot nord der et av de to helsehusene nå ligger. Nytt rehabiliteringssenter omfatter cirka 10.000 kvadratmeter over fire etasjer. Det er planlagt 72 korttidsplasser for rehabilitering samt tilhørende trenings- og kontorfasiliteter. Områdene mellom skole og rehabiliteringssenteret knyttes sammen av et stort uteareal.

Rehabiliteringssenteret er planlagt å være ferdig i april 2023, og skolen vil overleveres i november 2023.

Kommunens plan for energi og klima forplikter og prosjektet har høye ambisjoner. Målet er å utnytte prosjektets tverrfaglige kompetanse til å heve ambisjonene ytterligere, og å realisere disse innen prosjektets rammer. Skanska og Trondheim kommune har med seg arkitekter fra Rambøll og PKA Arkitekter, Løvetanna Landskap, Multiconsult, Sweco og Aas Jakobsen. I tillegg involveres tekniske underentreprenører og øvrige leverandører. Avtalen med Skanska er en samspillsavtale basert tillit, åpenhet og felles lojalitet, med et felles mål om å gjennomføre et prosjekt for byens beste.