Skanska og KG Invest AS signerte onsdag avtalen om tomten på Kambo i Moss. Fra venstre: Håvard Wankel, Thorbjørn Brevik, Salman Saeed, Arnt Egil Berge. Foto: Skanska

Skanska og KG Invest AS signerte onsdag avtalen om tomten på Kambo i Moss. Fra venstre: Håvard Wankel, Thorbjørn Brevik, Salman Saeed, Arnt Egil Berge. Foto: Skanska

Skanska inngår nytt joint venture på tomt i Moss

Sammen med KG Invest AS vil Skanska Eiendomsutvikling utvikle cirka 300 leiligheter på Kambo i Moss.

– Denne investeringen er helt i tråd med vår strategi om å utvikle flere prosjekter også utenfor Oslo, og i samarbeid med andre tomteeiere. KG Invest AS er en spennende partner som deler ambisjonen om å bygge mer bærekraftig og mer mangfoldig, sier konserndirektør for eiendomsutvikling i Skanska, Thorbjørn Brevik, i en pressemelding.

Han peker på potensialet som er i områdene utenfor Oslo.

– Med tog tar du deg til Oslo på en drøy halvtime. Samtidig er du nær fjorden og et roligere liv utenfor sentrum. Tomter slik som denne på Kambo har et meget stort potensial, og da er det ekstra fint å skulle utvikle et prosjekt her med en partner som virkelig ønsker å skape et godt sted å bo, legger Brevik til.

– Vi har høye ambisjoner for prosjektet, både når det gjelder grønn og sosial bærekraft. Foruten de høye klimaambisjonene som er satt, har vi også planlagt for et godt og inkluderende bomiljø som beboerne skal føle tilhørighet til. Mye av arealet vil derfor gå til å utvikle felles uteområder. Leilighetene som bygges skal passe til boligkjøpere i alle aldergrupper og i alle livets situasjoner, og vi må derfor sørge for at området rundt også gjenspeiler dette. Tomten er på 23 mål, og i tillegg til boenhetene blir det også avsatt flere tusen kvm til ulike næringsformål på tomten, sier prosjektsjef i Skanska Eiendomsutvikling, Arnt Egil Berge.

– Prosjektet BREEAM-sertifiseres og skal redusere CO2-utslippet mellom 25 prosent - 50 prosent, skriver Skanska.

– Vi er veldig fornøyde med å lande Skanska som samarbeidspartner for utviklingen av boliger og næring på denne tomten. Vi la ned mye tid for å finne riktig JV-partner, og har store ambisjoner og et langsiktig perspektiv for denne strategisk viktige tomten som ligger rett ved sjøen og jernbanestasjonen på Kambo. Vi setter derfor ekstra pris på å skulle utvikle dette prosjektet med en aktør som deler våre verdier, sier Håvard Wankel i KG Invest AS, eier og selger av tomten på Kambo.

– Med den nye strategien fortsetter vi utvidelsen av det geografiske fotavtrykket til Skanska Eiendomsutvikling på Østlandet, hvor vi ser mot tettsteder i område Ski - Fredrikstad. Med den industrielle kompetansen vi tilfører prosjektene, og vår erfaring fra store- og komplekse boligprosjekter, har vi som mål å bli den foretrukne samarbeidspartneren i denne aksen, påpeker  Salman Saeed, regiondirektør for Oslo – Øst i Skanska Eiendomsutvikling.