Dagens E16 snor seg rett over taket på det som blir Sollihøgdatunnelen.
Dagens E16 snor seg rett over taket på det som blir Sollihøgdatunnelen.Foto: Kjell Wold

Skanska i god rute over Sollihøgda

Fem måneder etter anleggsstart på ny firefelts E16 over Sollihøgda holder Skanska bra fremdrift. I de første 150 dagene med anleggsdrift har entreprenøren sprengt ut nesten en million kubikk masser.

Skanska jobber nå på hele den 8,4 kilometer lange strekningen fra Bjørum, nord for Sandvika i

Bærum kommune, til Skaret rett nord for Sollihøgda i Hole kommune. De har med seg Aas-Jakobsen til detaljprosjektering i totalentreprisen, skriver Statens vegvesen i en melding.

Det er hektisk anleggsvirksomhet ved påhugget til Sollighøgdatunnelen sør. Senere i september skal første tunnelsalve sprenges.
Det er hektisk anleggsvirksomhet ved påhugget til Sollighøgdatunnelen sør. Senere i september skal første tunnelsalve sprenges.Foto: Kjell Wold

I hele prosjektet er det cirka tre millioner kubikkmeter bergmasse som skal sprenges ut og vel 200.000 kubikkmeter jordmasser som skal flyttes på

– Vi skal bygge en veistrekning på totalt 8,4 kilometer firefelts motorvei som består av to tunneler på 3.400 og 800 meter. Det betyr at om lag halve veistrekningen vil gå i tunnel, forteller delprosjektleder Øyvind Storløkken i Statens vegvesen.

Det skal bygges fem bruer på E16 med lengder på 120 til 220 meter, og i tillegg to kryssende bruer. Kontrakten med Skanska ble inngått i slutten av november 2020 på rett over tre milliarder kroner.

Øyvind Storløkken t.v. og Jan Ove Sørheim i Norlandsdalen mellom Sollihøgda og Skaret.
Øyvind Storløkken t.v. og Jan Ove Sørheim i Norlandsdalen mellom Sollihøgda og Skaret.Foto: Kjell Wold

Arbeidene startet straks etter påsken 2021. I de første 150 dagene med anleggsdrift har Skanska sprengt ut nesten en million kubikkmeter bergmasser. Skanska holder fremdriftsplanen, og trafikkavviklingen på E16 over Sollihøgda fungerer godt med de etablerte rundkjøringene, skriver Statens vegvesen.

Senere i september planlegges første tunnsalve på Sollihøgdatunnelen. Den nye vegen er planlagt åpnet for trafikk i løpet av sommeren 2025, opplyser byggherren i meldingen.