26 måneder med hektisk anleggsvirksomhet er ferdig. Torsdag 30. juli åpner den nye veien mellom Løten og Elverum(Arkivfoto).

Skanska har bygget 27 kilometer vei på 26 måneder - nå åpner nye rv. 3/25 mellom Løten og Elverum

Torsdag 30. juli åpner nye rv. 3/25 i Løten og Elverum. OPS-veien står ferdig tre måneder tidligere enn planlagt.

Av hensyn til smittevern vil selve åpningsseremonien kun være forbeholdt inviterte gjester, men alle som har lyst og anledning er velkommen til å delta i veteranbil- og publikumskortesjen, melder Statens vegvesen.

- De som vil delta må kjøre inn på nyveien fra krysset vest for Brenneriroa. Her blir det åpnet kl. 15.30, og vaktfolk vil organisere kortesjen, sier prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.

Selve åpningsseremonien skal foregå ved den nye kontrollstasjonen på Ånestad. Det er statssekretær Ingelin Noresjø fra Samferdselsdepartementet som skal stå for den offisielle åpningen.

– Ny rekord

I februar gikk Statens vegvesen og entreprenøren Skanska Norge ut med nyheten om at åpningen av veien kunne fremskyndes med tre måneder fra november til juli 2020.

– Spaden ble satt i jorda 6. juni 2018 og snora klippes 30. juli 2020. Det betyr 27 kilometer vei med midtdeler ferdig bygget på snaue 26 måneder. Det er ny rekord, uttalte prosjektleder Taale Stensbye Statens vegvesen, da det ble gjort kjent at veien kunne åpnes tidligere enn opprinnelig planlagt.

Fornøyd byggherre

Taale Stensbye har ikke lagt skjul på at Statens vegvesen er strålende fornøyde med gjennomføringen av OPS-prosjektet.

– Prosjektet har landets korteste byggetid, og vi bygger til en kostand 20 prosent under opprinnelig prosjektanslag. Det beste er at endringer og tillegg utgjør under to prosent. Et så lavt tall kan andre veiprosjekter drømme om. Det tilsier at vi har et prosjekt med et svært lavt konfliktnivå, uttalte han til Byggeindustrien høsten 2019.

Prosjektledere trakk frem gjennomføringsmodellen da han fikk spørsmål om viktigste suksessfaktorer i prosjektet.

– Det er ingen tvil om at det er gjennomføringsmodellen, der vi i en samhandlingsperiode i forkant av kontraktsinngåelse jobbet sammen med entreprenørene i over ett år og optimaliserte prosjektet. Entreprenørene fikk mulighet til å gjøre seg kjent i byggegropa og velge egne løsninger. Dette er elementer som kan overføres til en rekke prosjekter, uttalte Stensbye.

Håndterbar risiko for entreprenøren

–Vi har ikke møtt på store uforutsette forhold og vi har dermed klart å holde veldig god fremdrift på både konstruksjoner og veibygging. Vi er veldig glade for at vi kan klare å åpne veien tidligere for dette er en svært ulykkesutsatt strekning, uttalte prosjektsjef Ketil Sand i Skanska tidligere i år.

Sand trakk frem teamet på prosjektet som den aller viktigste årsaken til at fremdriften har vært så god, og han fastslo at suksesskriteriet for prosjektet er at reguleringsplanen var helt klar da arbeidene startet, og at entreprenøren hadde tilgang til hele traseen fra første dag.

– Prosessen i forkant bidro til at det ikke var noen usikkerhet i forhold til hva som skulle bygges. Risikoen har vært håndterbar, vi har priset fornuftig og har kontroll på byggingen. Det er gunstig både for entreprenør og byggherre, uttalte Sand til Byggeindustrien i fjor høst.