Leasis nye løsning for maskinadministrasjon er allerede i bruk i Skanska, og lanseres på markedet til høsten. Her er digitaliseringsdirektør Christoffer Hernæs i Skanska (nr. to fra høyre) sammen med (f.v.) Scott A. Bekke (Co-founder & CEO), Daniel Hansen (Co-founder & CPO) og Marcus Balcon (Co-founder & COO). Foto: Leasi
Leasis nye løsning for maskinadministrasjon er allerede i bruk i Skanska, og lanseres på markedet til høsten. Her er digitaliseringsdirektør Christoffer Hernæs i Skanska (nr. to fra høyre) sammen med (f.v.) Scott A. Bekke (Co-founder & CEO), Daniel Hansen (Co-founder & CPO) og Marcus Balcon (Co-founder & COO). Foto: Leasi

Skanska går inn med millioner i gründerbedrift

Oppstartsbedriften Leasi har sikret seg hele 12,6 millioner kroner i fersk kapital, der Skanska Norge kom inn på eiersiden sammen med blant andre  Startuplab.

Leasi ble startet i 2022 av tre masterstudenter som har utviklet et komplett system for maskinadministrasjon for utleiere og entreprenører i bygg- og anleggsbransjen.

Leasis løsning gjør det mulig å fange opp og samle data fra alle maskiner og utstyr på tvers av virksomheter og prosjekter. Dette omfatter data om drift, service og vedlikehold, utnyttelsesgrad, utslipp, kapitalallokering og annen økonomisk informasjon.

13 ansatte

Nylig sikret oppstartsbedriften seg hele 12,6 millioner kroner i en tidlig investorrunde, der Skanska Norge kom inn på eiersiden sammen med blant andre Norges fremste tidligfaseinvestor, Startuplab. Innovasjon Norge har også valgt å satse på Leasi med tilskudd. Selskapet har nå 13 ansatte, og flyttet nylig fra Trondheim til Oslo.

Skanska inngikk avtale med Leasi allerede i januar, og digitaliseringsdirektør Christoffer Hernæs i Skanska går nå inn i styret samtidig som Skanska tar en eierpost.

Vil sette en ny bransjestandard

– Målet er å etablere Leasi som den nye bransjestandarden for maskinadministrasjon på internasjonalt plan. At en ledende, global aktør som Skanska anerkjenner verdien av det vi tilbyr, er en viktig bekreftelse. Vi får for tiden også interesse fra både norske og globale interessenter og ser frem til veien videre med så sterke aktører ved vår side, sier Scott A. Bekke, CEO i Leasi.

– Norge er svært langt fremme på digitalisering sammenliknet med resten av verden, og med solide investorer i ryggen er vi godt rustet for å løfte oss videre både i Norge og internasjonalt.

For Skanska Norge vil Leasi håndtere mer enn 8000 maskiner og utstyrsenheter når løsningen nå implementeres der. I jakten på en slik løsning fant Skanska ingen eksisterende løsninger på markedet som kunne dekke deres behov.