Skanska frykter forsinkelser for minisykehus

Skanska varsler at rotete eierforhold kan forsinke utbyggingen av et nytt helsehus i Tromsø.

Tromsø kommune vil bygge et helsehus i Breivika for utskrivningsklare pasienter fra Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Det har imidlertid blitt en hodepine for kommunen å finne en egnet tomt for bygget.

De planla først å bygge et midlertidig helsetun nedenfor legevakten i Breivika, men det skapte parkeringsproblemer for sykehuset. Kommunen fikk derfor ikke leie tomten over lengre tid, og løsningen ble et makeskifte med Troms fylkeskommune.

Ifølge Nordlys har de en tomt vest for tannhelsebygget, men nå varsler Skanska at rot i eierforholdene kan skape forsinkelser i prosjektet.

Forsinkelser

Skanska viser til et nabovarsel om at det er fylkeskommunen som er hjemmelshaver, og at eiendomsforholdene ved kjøp av parsell, ikke er på plass.

- Hvis behandlingen av rammesøknaden nå stopper opp hos byggesak, vil dette forsinke hele prosjektet, da søknad om igangsettelse blir tilsvarende forsinket. Man kan neppe søke om igangsettingstillatelse på en tom man ikke eier, skriver Egil Henning i Skanska Husfabrikken AS i et brev til kommunen.

Han legger til at de i så fall må kreve at byggeperioden forlenges.

- Vi ønsker at dere avklarer situasjonen med byggesak og gir oss tilbakemelding på status for behandling av rammesøknad, samt finne ut hvor lang tid det vil ta før eiendomsforholdene er på plass, skriver Henning.

Vil ha hurtig løsning

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen (Rødt) sier til Nordlys at tomtebyttet er i prosesss.

Det er eiendomskontoret i kommunen som håndterer prosessen, og Olsen sier arbeidet har pågått noen måneder.

- Forsinkelsen kan bli en realitet hvis vi ikke får en hurtig løsning, sier Olsen, som ikke ser bort ifra at tomteskiftet kan gjøre bygget blir enda dyrere.

Leder for eiendomskontoret, Marianne Knapp, sier til Nordlys at det er snakk om en stor byttehandel med verdifulle tomter som kommunen overtar fra fylkeskommunen.

- Vi jobber fortsatt med saken, men jeg kan ikke utover det kommentere innholdet i forhandlingene. Vi har nå mye kunnskap om de ulike tomtene, og jeg har håp om at det snart vil løse seg, sier Knapp.