Skanska fikk milliardkontrakt på E18 Vestkorridoren

Statens vegvesen har innstilt Skanska Norge AS som totalleverandør for E103 Strand-Ramstadsletta, som er en av hovedentreprisene på E18 Lysaker - Ramstadsletta.

Konkurranse om prosjektering og bygging av E103 Strand-Ramstadsletta ble lyst ut i desember 2020. Tre tilbydere, Skanska Norge AS, Impresa Pizzarotti & C.S.p.A (Italia), Obrascòn Huarte Lain s.a (Spania) ble vurdert som kvalifiserte og invitert til å gi tilbud og delta i forhandling. Skanska ble vurdert å ha det tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Statens vegvesen har derfor tildelt Skanska Norge kontrakten på prosjektering og bygging av strekningen Strand-Ramstadsletta. Dette er en av de store entreprisene på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. Den endelige tilbudssummen endte på cirka 2,9 milliarder kroner, opplyser byggherren i en pressemelding.

- Etter en forhandlingsperiode med tre gode tilbydere, er vi glade for at vi nå har nådd denne milepælen. Vi er godt fornøyde med kvaliteten på tilbudet vi har fått fra Skanska, og vi ser fram til å, starte byggingen av denne delen av prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta om kort tid sammen med dem, sier prosjektsjef Tom Hedalen i meldingen.

Kontrakten omfatter ny E18 med 2x3 felt på strekningen Strand-Ramstadsletta samt endringer av lokalveisystemet i Høvikområdet. I kontrakten inngår bygging av Ramstadsletta bru over E18, bygging av deler av Høviktunnelen (delvis i berg og delvis som betongtunnel, vanntett trau ved Ramstadsletta, støttemurer langs E18 i tillegg til elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr.

Statens vegvesen vil signere kontrakt med Skanska etter klagefristen som er satt til 2. mai. Anleggsarbeidene på entreprisen starter i løpet av sommeren 2022, og skal etter planen stå ferdige innen 2029.