Illustrasjon: Aas-Jakobsen

Skanska bygger Nydalsbrua i Trondheim

Skanska har signert kontrakt med Statens Vegvesen om bygging av riksvei 706 Nydalsbrua i Trondheim. Kontraktssummen er på omtrent 805 millioner kroner.

Det skriver Skanska i en pressemelding torsdag.

Prosjektet omfatter bygging av ny skråstagbru over Nidelva og tilknytninger til nåværende og fremtidig veinett på begge sider av elva. Det skal også bygges ny gang og sykkelvei, 80 meter toløps fjelltunnel samt tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen. Prosjektet omfatter også bygging av omtrent 1,4 kilometer ny tofelts vei. Den nye veien vil krysse Leirelva på to steder, og det skal derfor bygges to mindre bruer på henholdsvis 50 og 100 meter, skriver Skanska om prosjektet.

Prosjektet er en del av miljøpakken i Trondheim og har, ifølge pressemeldingen, høye ambisjoner for klima- og miljøprestasjoner. Prosjektet er klimapilot i Statens vegvesen sitt utviklingsprosjekt KraKK (klimakrav i konkurransegrunnlag og kontrakter), og vil også bli tredjepartssertifisert i henhold til bærekraftstandarden Ceequal.

‒ Vi er veldig glade for at vi får lov til å bygge dette viktige samferdselsprosjektet i Trondheim som vil bidra til å gjøre hverdagen bedre for alle trafikantgrupper. Prosjektet er komplekst og inneholder alle anleggsfag. Det har også høye klimaambisjoner, og passer meget godt til vår kjernekompetanse, sier Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge.

Anbudsprosessen ble gjennomført som en konkurranse med prekvalifisering og forhandlinger. Skanska gikk seirende ut av konkurranse med både laveste tilbudspris og best score på gjennomføringsplan og kompetanse, heter det i pressemeldingen.

Anleggsarbeidene vil starte opp i oktober 2020 og pågå fem til august 2024.