Trond Pettersen Valeur, regiondirektør Skanska Samferdsel og Energi, og Turid Stubø Johnsen, regionvegsjef i Statens vegvesen region nord, signerer kontrakten om bygging av Skarvbergtunnelen. Foto: SkanskaSkarvbergtunnelen skal erstattes av en ny tunnel lenger inn i fjellet. Med det tas trafikantene bort fra det som er en skredutsatt veistrekning. Foto: Kari Karstensen / Statens vegvesenProsjektsjef Roar Sve (fra venstre) og regiondirektør Trond P. Valeur fra Skanska med prosjektleder Ivar Kaino og regionvegsjef Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen. Foto: Marius Skjerve Staulen / Statens vegvesen

Skanska bygger E69 Skarvbergtunnelen

Skanska har signert kontrakt med Statens vegvesen region nord om bygging av Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark. Prosjektet skal gjennomføres i totalentreprise, og kontrakten har en verdi på 622 millioner kroner.

Det skriver Skanska i en pressemelding fredag.

Prosjektet innbefatter driving av den 3,5 kilometer lange Skarvbergtunnelen samt 3,8 kilometer ny vei i dagen. Prosjektet er et rassikringsprosjekt av en skredutsatt strekning på E69 til Nordkapp, og i tillegg til en ny trygg tunnel skal det bygges to større skredvoller langs veien i Skarvbergdalen, skriver Skanska.

Dagens vei og tunnel skal legges ned som offentlig vei, og sanering av eksisterende veianlegg er også en del av kontrakten, heter det i meldingen. En rasteplass i Skarvbergvika skal også oppgraderes.

– Vi er veldig glade for at vi nå skal gjennomføre enda et prosjekt for Statens vegvesen region nord. Dette er den andre totalentreprisen vi nå skal gjennomføre for dem, og vi synes det er spennende at regionen satser på denne gjennomføringsmodellen. Det fungerer veldig godt på Helgeland Sør, hvor vi ligger an til en ferdigstillelse godt foran skjema. Vi hadde også et meget godt samarbeid på den nylig avsluttede Sørkjosen-tunnelen, så alt ligger til rette for at vi sammen med Statens vegvesen skal lykkes også på dette prosjektet som er så viktig for samfunnet rundt Nordkapp, forteller Trond Pettersen Valeur, regiondirektør i Skanska Samferdsel og Energi.

I en pressemelding fra Vegvesenet understreker regionvegsjef Turid Stubø Johnsen viktigheten av prosjektet.

– Jeg er glad for at arbeidet nå kan settes i gang. En ny tunnel gjennom Skarvberget innebærer at vi får en tryggere og bedre veiforbindelse på en av de mest skredutsatte og krevende strekningene i hele Norge. Faktisk er det få steder i verden som holder veiene åpne hele året under så tøffe forhold som vi har på E69, sier Johnsen.

Planlagt byggestart er april 2019 og den nye tunnelen vil settes i trafikk høsten 2021.