Skissetegning som viser mottaksanlegget for CO2 ved Kollsnes i Øygarden. Illustrasjon: Multiconsult

Skanska bygger CO2-mottaksanlegg ved Kollsnes for Equinor

Skanska har signert kontrakt med Equinor om bygging av mottaksanlegg for CO2 ved Kollnes i Øygarden utenfor Bergen.

Kontrakten hadde forbehold om endelig godkjenning av Regjeringens karbonfangst- og lagringsprosjekt Langskip (CCS). Nå er finansieringen sikret over statsbudsjettet for 2021, og kontrakten, som har en verdi på cirka 380 millioner kroner, inngår i ordrereserverven for Norden i fjerde kvartal, skriver Skanska i en pressemelding.

Prosjektet er den den første store kontrakten (Main Civil Contract) i CO 2-lagringsprosjektet Northern Ligths, som er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total.

Skanskas kontrakt omfatter opparbeidelse av nytt tomteareal, bygging av importkai, administrasjonsbygg samt verksteds- og laboratoriebygg for det nye mottaksanlegget for import av CO2 til mellomlagring.

- Vi er veldig glade for at Equinor gir oss tillitt til å være med å bygge det som blir verdens første mottaksanlegg for CO 2. Det er et spennende og viktig klimaprosjekt hvor vi får brukt vår brede anleggstekniske kompetanse og erfaring og slik bidra både til grønn vekst og reduserte klimautslipp, forteller Steinar Myhre, konserndirektør for Skanskas anleggsvirksomhet i Norge i meldingen.

Arbeidene starter opp umiddelbart og prosjektet skal overleveres i oktober 2022 .