Randi Lekanger (f.v.),  Ståle Rød og Kristin Holthe.

Skanska blir samarbeidspartner med Oslo kommune

Tirsdag lanserte Oslo kommune programmet for miljøhovedstadsåret 2019. Skanska er med som samarbeidspartner.

Miljøhovedstadsåret skal mobilisere, inspirere og spre kunnskap for å øke takten i den grønne omstillingen i Oslo – med blant annet et bredt spekter av arrangementer som verktøy. Kommunen har invitert byens kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og grasrotorganisasjoner til å bli samarbeidspartnere og delta med aktiviteter i det offisielle programmet. Som eneste entreprenør fra bygg- og anleggsbransjen er Skanska en av samarbeidspartnerne som er plukket ut.

- Vi er stolte av å bli tatt inn som offisiell samarbeidspartner av Oslo kommune. Helt siden vi startet vår grønne reise for snart 20 år siden, har vi jobbet systematisk med å forbedre vårt miljøarbeid. Men hvis vi skal lykkes med å nå FNs togradersmål, må vi samarbeide og dra lasset i samme retning. Det er derfor flott å se hvordan offentlige og private aktører går sammen for løfte frem Oslo som Europas miljøhovedstad. Vi gleder oss til å bidra sammen med våre kunder og samarbeidspartnere gjennom hele 2019, sier konsernsjef i Skanska, Ståle Rød i en pressemelding.

Stort potensial
Bygg står for 40 prosent av verdens energiforbruk, mens omtrent 5 prosent prosent av de nasjonale klimagassutslippene stammer fra anleggssektoren. Bygg- og anleggsnæringen spiller derfor en viktig i rolle i å redusere klimagassutslippene. Skanska ønsker å lede an i dette arbeidet.

- Over flere år har vi bygd opp et av Norges sterkeste og mest kompetente fagmiljøer innenfor grønn bygging. 1/3 av alle BREEAM-NOR-sertifiserte prosjekter i Norge er gjennomført av oss og gjennom Powerhouse-samarbeidet har vi vært med på å utvikle og bygge noen av verdens råeste miljøbygg. Vi satser også stort på grønne løsninger innenfor anleggsvirksomheten vår, og tidligere i år ble det klart at Norges første CEEQUAL-sertifiserte prosjekt er et Skanska-prosjekt, sier Kristin Holthe, leder av avdelingen for klima, energi og bygningsfysikk i Skanska.

Inviterer Oslo-borgere til byggeplassbesøk
Utslipp fra bygg- og anleggsplasser er et annet fokusområde for Skanska. 

- Vi er involvert i flere forskningsprosjekter som jobber med å utvikle fullverdige elektriske alternativer til dieseldrevne anleggsmaskiner. 30. og 31. august åpner vi portene på vårt prosjekt Lindeberg sykehjem og inviterer Oslos innbyggere til å besøke en av byens mest miljøvennlige byggeplasser, heter det i en melding fra selskapet.

- I likhet med Oslo kommune har vi store ambisjoner når det gjelder å senke klimagassutslippene på våre bygg- og anleggsplasser. Vi har flere pågående prosjekter som er fossilfrie, og Lindeberg sykehjem er ett av disse. Vi håper både unge og gamle vil besøke oss disse to dagene for å lære mer om hva vi gjør for å minske klimaavtrykket vårt. Det vil også bli mulig å prøve våre fossilfire anleggsmaskiner, sier Randi Lekanger, Skanskas miljøsjef.

Byggeplassbesøkene på Lindeberg er gratis og åpent for alle. 30. august kan du lære mer om et av Oslos mest klimaambisiøse byggeprosjekter, mens 31. august vil det være anledning til å teste ut fossilfrie gravemaskiner og lastebiler sammen med maskinførerne. Det blir også mulighet til å bruke VR-briller for å se det endelige resultatet av ferdig bygg.