Skanska Asfalt har inngått rammeavtale med Halden kommune

Avtalen gjelder kjøp og utlegging av asfalt i kommunale gater og veier i Halden kommune, og har en varighet på to år, med opsjon på opp til tre år ekstra.

Volum og mengder er ikke fastlagt i avtalen da dette avhenger av politiske beslutninger som vil tas hvert enkelt år fremover.

- Vi har hatt et godt samarbeid med Halden kommune over mange år og er både stolt og ydmyk over at de har valgt å inngå en rammeavtale med oss. Det viser at vi er konkurransedyktige på pris og at vi evner å levere det våre kunder etterspør, forteller Andreas Westander, distriktssjef i Skanska Asfalt.

Skanska Asfalt har eget asfaltverk i Svingengskogen i Halden kommune. Selskapet leverer asfalt hovedsakelig i Sør-Norge, og har etableringer i Østfold, Oslo og Akershus, samt Agder.