<p>INSIDE STREET VIEW: Statsbygg tester ut 3D-skanning av bygg som ble bygget før BIM ble dagligdags. Digital mapping mananger Jose Luis Gil Yepes i Geograf styrer skannerobotoen med stø hånd i hovedsalen på Operaen. Foto: Tuva Skare</p>Jose Luis Gil Yepes og Peter Canter fra Geograf og Roger Gilseth fra PointGeo (bak til høyre) redegjør for teknologien som brukes når Operaen laserskannes. Foto: Tuva Skare<p>Digital mapping mananger Jose Luis Gil Yepes i Geograf. Foto: Tuva Skare</p>Innvendig 3D-skanning av Operaen i regi av Statsbygg. Foto: Tuva Skare- Utdaterte papirtegninger er et generelt problem for byggeiere. Ved laserskanning kan vi raskt få en riktig 3D-modell samtidig som vi får en fotoskanning av hele bygget, sier Anett Andreassen, leder av Statsbyggs digitale statsning Digibygg. Foto: Tuva SkareInnvendig 3D-skanning av Operaen i regi av Statsbygg. Foto: Tuva SkareInnvendig 3D-skanning av Operaen i regi av Statsbygg. Foto: Tuva SkareInnvendig 3D-skanning av Operaen i regi av Statsbygg. Foto: Tuva SkareInnvendig 3D-skanning av Operaen i regi av Statsbygg. Foto: Tuva SkareI hele bygget er det plassert stickere som viser hvor bygget er geografisk posisjonert. Foto: Tuva SkareEkspertene fra PointGeo bruker drone for utendørs fotogrammetri og laserskanning av Operaen. Foto: Tuva SkareUtendørs fotogrammetri og laserskanning av Operaen ved bruk av drone. Foto: Tuva SkareUtendørs fotogrammetri og laserskanning av Operaen ved bruk av drone. Foto: Tuva Skare

Skanner Operaen i 3D og lager innvendig Google street view

For tiden pågår et gedigent digitaliserings-prosjekt på Operaen. Hele bygget med sine 1200 rom og 38.500 kvadratmeter blir 3D-scannet og dokumentert ned til minste detalj.

Byggeindustrien fikk være med da ekspertene fra Geograf og PointGeo på oppdrag for Statsbygg var i full sving med å dokumentere Operaen med avansert laserskanneteknologi tirsdag. Hele operabygget 3D-skannes innvendig i løpet av to uker, og arbeidet er godt igang. Ifølge prosjektdirektør Anett Andreassen i Statsbygg vil det endelige resultatet kunne minne om en innendørs Google street view.

– Bakgrunnen for dette prosjektet er at vi ønsker å teste ut digitalisering av både nye og eksisterende bygg. Operaen ble bygget før vi tok i bruk BIM, og med dette pilotprosjektet får vi både en fotoskan av hele bygget, en punktsky og en BIM-modell når vi er ferdige, sier Andreassen til Byggeindustrien.

Mangler oppdatert informasjon om eksisterende bygg

Hun sier at erfaringen med prosessen også vil være viktig – alt fra hvor lang tid det vil ta å prosessere data for å få frem en BIM-modell og hvordan brukskvaliteten vil være.

– Vi har en stor utfordring fordi Statsbygg har enorme mengder med bygningsmasse som vi ikke har oppdatert informasjon på. Vi ser store muligheter i hvordan denne teknologien kan brukes til å fremskaffe oppdatert oversikt over byggets konstruksjon og digitalisering av eksisterende bygninger, sier Andreassen.

Hun peker også på at nytteverdien vil kunne være stor for publikum som året gjennom besøker Operaen:

– Med denne teknologien åpner det seg mulighet for at  folk kan klikke seg inn og se bygningen fra innsiden, finne informasjon om evakuering, veien til nærmeste toalett eller se hvilke områder som er universelt utformet, sier hun.

Avansert utstyr

Det er avansert teknologi og utstyr som brukes for å skanne Operaen, blant annet stasjonære og mobile laserskannere med svært høy nøyaktighet og punkttetthet. I tillegg brukes også drone for utendørs fotogrammetri og laserskanning.

Selskapene som gjør jobben har spesialisert seg på innsamling og bearbeiding av geodata og har lang fartstid fra blant annet offshorebransjen med landmåling og seismikk.

– Operaen er et veldig avansert bygg teknisk sett og utstyrsmessig. Det å få lov til å være med å prøve ut det siste innen teknologi på laserskanning på dette bygget er veldig spennende, sier daglig leder og gründer Roger Gilseth i PointGeo.

Han innrømmer at deler av kartleggingsjobben er krevende i et bygg med 1200 rom.

– Det er ikke like lett å komme til der rommene er små. Derfor må vi også bruke håndholdte mobillaserskannere som har bevegelsessensorer, laserskanner og kamera som for eksempel kan gå en smal trappegang på 14 etasjer. I tillegg er det mange områder over scenen med vinsjer og utstyr som vi må ta ekstra hensyn til, sier han.

Utfordring med levende bygg

Digital mapping manager Jose Luis Gil Yepes i Geograf styrer en to meter høy skannerobot på hjul med stø hånd gjennom Operaens mange irrganger.

– En av de største utfordringene med jobben er at dette bygget lever 24 timer i døgnet. Det er folk og aktivitet her hele tiden, og det må vi passe på når vi skal utføre skanningene, sier han.

Statsbygg har tidligere 3D-skannet Sykepleierskolen i Pilestredet, men har foreløpig ikke planer om flere når jobben på Operaen er ferdig.

– Det er kompleks teknologi for å sette sammen dataene, og vi vil ta oss god tid med å evaluere dette prosjektet. Vi jobber intenst for å se hvordan vi skal jobbe videre med tilnærming mot en digital tvilling, både med nybygg og eksisterende bygg, og vi kommer til å bruke høsten før vi kommer med en anbefaling, avslutter Andreassen.