Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Svanhild Blakstad

Skanner hele Norge - deler dataene fritt

Kartverkets skanning av landet vil gi mer effektiv planlegging, tryggere utbygging, og kan skape flere jobber, mener kommunal- og moderniseringsminister Sanner.

Det skriver NRK i en artikkel fredag.

– No måler vi Norge på nytt. Bakgrunnen er at vi trenger høydedata for å kunne gi en mer presis angivelser av for eksempel farer for flom og skred. På denne måten vil en lettere kunne vite hvor det er tryggest å bygge. Det kan også bidra til mer effektiv planlegging av land og kystsone, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til statskanalen.

Kartverket vil frigi all data de samler inn i skanningen.

Høydedata legges ut på høydedata.no omtrent fire måneder etter de er hentet inn.

De nye og mer presise målingene skal, ifølge NRK gjøre myndighetene bedre i stand til å styrke beredskapen ved klimaendringer, sikre utfart og optimalisere plassering av mobilmaster.

– Tanken er at dette skal være fritt tilgjengelig for private virksomheter, utviklere og andre som vil bruke det til å lage nye applikasjoner, forteller Sanner.

Statsråden sier til NRK at tidligere rapporter har vist at denne type data kan brukes til å skape arbeidsplasser og nye digitale verktøy hvis den er fritt tilgjengelig. Han understreker at det er stor interesse.

Så langt er 47.000 kvadratkilometer landareal skannet via fly. Til sammen skal 230.000 kvadratkilometer skannes, og man forventer at hele landet skal være ferdigskannet i 2020.