Tormod Andreassen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger.

- Skandaløst at Rogfast forsinkes

Næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger, Tormod Andreassen, mener politikernes håndtering av Rogfast-prosjektet er tannløst.

Denne artikkelen er hentet fra Byggeindustrien nummer 19 - 2019.

– Det er mildt sagt beklagelig for samfunnsøkonomien generelt at Rogfast forsinkes. Ja, det er smått skandaløst. Det vi trenger nå, er politikere og en handlingskraftig samferdselsstatsråd som trykker skikkelig på for å få i gang prosjektet snarest. Det de har vist hittil, er tannløst, sier Andreassen.

Han frykter at Vegvesenet velger løsninger som fordyrer prosjektet.

– Det handler om løsningen man velger, og Vegvesenet har vært sent ute i dialogen med entreprenørene. Jeg registrerer også at i anbudet som nå er ute, så er det krav til doble skift – noe som er veldig fordyrende. Man får ikke nødvendigvis dobbelt så rask tunnelbygging med doble skift. Akkurat nå er det færre oppdrag i bygg- og anleggsbransjen, noe som betyr at kontraktene bør bli billigere, sier Andreassen.

EU-dispensasjon

Veien som i dag brukes mellom Stavanger og Haugesund, Rennfast, har en stigningsgrad i tunnelen under havet på over åtte prosent, noe som er brattere enn regelverket fra EU tilsier.

– Det er en ettløpstunnel med tre kjørefelt som i dag er i drift med dispensasjon fra tunneldirektivet i EU i påvente av Rogfast. Dersom man ikke skulle realisere Rogfast, måtte det ha blitt bygd et helt nytt veianlegg som forsiktig stipulert hadde kostet mellom 11 og 13 milliarder kroner. I tillegg måtte ferjetrafikken ha blitt opprettholdt. Utsettelsen av Rogfast har allerede gitt konsekvenser for flere bedrifter. De har gjort investeringsbeslutninger under forutsetninger om at Rogfast skulle åpne i 2027, noe som ikke vil skje. Effekten av disse investeringene betyr nå tapte markedsandeler, eller i verste fall konkurs, hevder Andreassen.

– Ødelegger for regionsforstørring

Han nevner Rogfast-strandingen også ødelegger for det såkalte regionsforstørringsprosjektet, der målet er å knytte Nord-Rogaland og Sør-Rogaland tettere sammen.

– Det er mange som har planlagt å bo nord i fylket og jobbe i Stavanger, eller omvendt. Nå blir dette veldig mye vanskeligere i mange år fremover. Jeg har selv sittet ferjefast, noe som ikke egner seg hvis man for eksempel skal hente barn i barnehagen. I utfartshelger er det dessuten særdeles mye trafikk og lange ferjekøer. Med Rogfast ville køene ha forsvunnet. At Rogfast har stoppet opp er også et overordnet skudd for baugen for hele prosjektet Ferjefri E39, sier Andreassen, som for øvrig påpeker den store tungtransporttrafikken mellom offshorebasene.

– Tid er penger. Et vogntog koster i snitt 1.000 kroner timen. Ved å redusere reisetiden med en time, kan det betales ganske mye bompenger og likevel gå i pluss økonomisk. Spesielt når det gjelder fiskeindustrien, så har ferskvarer dårlig tid. Ferjekø blir ikke kompensert, man risikerer dårligere kvalitet på varene, som igjen fører til en lavere pris på det man selger. Det er viktig at politikerne handler raskt nå, slik at Rogfast kommer i gang igjen snarest, sier Tormod Andreassen.

Vegvesenet tilbakeviser kritikken

I en e-post til Byggeindustrien, skriver regionvegsjef Region vest i Statens vegvesen, Tone Oppedal, at det ikke er korrekt at det er liten kontakt med entreprenørene i forhold til Rogfastprosjektet.

– Statens vegvesen har hatt bransjekontakt med entreprenørene siden 2016 i forhold til at Rogfast ville bli lyst ut. Bransjen ble blant annet invitert til å mene noe om kontraktsform og oppdeling av Rogfastprosjektet. Utlysing av konkurransen som ble gjort, var i samsvar med den dialogen. Videre er det å bygge et tunnelprosjekt av typen Rogfast ikke oppgaver for entreprenører uten kompetanse av denne art. Ledig kapasitet lokalt i bransjen betyr ikke ledig kapasitet på tunnelbygging, skriver Oppedal.

Om det Andreassen i Næringsforeningen i Stavanger uttaler om fordyrende skiftordninger, skriver regionvegsjefen dette:

– Påstanden om hva som er fordyrende i forhold til skiftordninger, ønsker vi ikke kommentere ut over at utnyttelse av tilgjengelig arbeidstid er viktig for å sikre raskest mulig fremdrift av et anleggsprosjekt.

Avslutningsvis i e-posten til Byggeindustrien, skriver Oppedal:

– Innhold om privat reisetid, transport av fisk med videre får stå for intervjuobjektet sin vurdering og ukommentert fra oss.

Samferdselsdepartementet: – Vi er utålmodige

Statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet, skriver i en e-post til Byggeindustrien at Statens vegvesen nå har fullt fokus på å få ned risikoen og kostnadene i prosjektet.

– Vi er alle utålmodige med fremdriften i prosjektet. Lokalt feirer folkevalgte utsettelsen med kake. Vi gjør ikke det, og Statens vegvesen skal nå snu alle steiner i prosjektet. Regjeringens ambisjon er å bygge dette viktige prosjektet som har store ringvirkninger for bo- og arbeidsmarkedet i regionene. Heldigvis for bransjen er det FrP og ikke MDG som styrer nasjonal samferdselspolitikk, skriver Skjervold.