Kontraktsdirektør Bjørn Børseth i Nye Veier(t.v), Bettina Sandvin, leder for kontrakt- og prosjektseksjonen i Vegdirektoratet, og Henning Scheel, direktør kontrakt og marked i Bane NOR, kommer med en rekke milliardprosjekter de to neste årene.

Skal ut i markedet med 16 milliardkontrakter på to år - kapasiteten er en risiko

Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier er spent på kapasiteten i markedet når de i 2019 og 2020 planlegger å gå ut i markedet med til sammen 16 milliardkontrakter.

Kapasiteten i entreprenørmarkedet var et av temaene da MEF denne uken hadde invitert de store byggherrene og et par medlemsbedrifter til paneldebatt under Arctic Entrepreneur.

Norge går utvilsomt inn i en periode der gigantprosjektene vil komme på løpende bånd. Bane NOR har derfor utrykt en viss bekymring for hvordan markedet vil respondere på milliardkontraktene jernbaneutbyggeren planlegger i forbindelse med Intercity-utbyggingen, ikke minst sett i lys av alle kjempeprosjektene Statens vegvesen og Nye Veier planlegger i samme periode.

Kontrakts- og markedsdirektør Henning Scheel i utbyggingsdivisjonen i Bane NOR, kunne bekrefte at Bane NOR mener det er en risiko knyttet til kapasiteten i entreprenørmarkedet, men han påpekte samtidig at de er fornøyd med at bransjen har respondert med at det er kapasitet til å bygge alt som planlegges.

– Bane NOR påpeker en risiko, og den deler vi sammen med Nye Veier og Statens vegvesen. Vi ser at i årene 2019-2020 så planlegger Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen å gå ut i markedet med til sammen 15-16 milliardkontrakter. Det er mer enn vi noen gang har gjort før i Norge. Vi er selvsagt glade for at bransjen respondere positivt på at de klarer det, men samtidig melder enkelte av riksentreprenørene at kapasiteten er en utfordring. Risikoen er derfor der, men vi har tro på at vi skal få konkurranse på prosjektene våre, sa Henning Scheel under paneldebatten.

MEF var naturlig nok opptatt av hvordan Bane NOR ser for seg at medlemsbedriften skal bidra i jernbaneutbyggingen de kommende årene. Henning Scheel la ikke skjul på at det er innen drift, vedlikehold og fornyelse det blir flest kontrakter tilpasset de små- og mellomstore entreprenørene. Han la samtidig vekt på at MEF-entreprenørens kapasitet blir særdeles viktig også i gigantprosjektene, blant annet i forbindelse med forberedende arbeider og ikke minst som underentreprenører. 

– Det som er nytt for bransjen og nytt for Bane NOR er fremveksten av megaprosjektene, som følger i fotsporene til Follobanen og Farriseidet – Porsgrunn. Vi snakker prosjekter i størrelsen fra 5-6 milliarder til over 30 milliarder kroner. Vi har en portefølje som teller cirka 240 milliarder kroner og der er vi dønn avhengig av at MEF sine medlemmer, det vil si lokale norske entreprenører, blir med som underentreprenører, sa Scheel.