Illustrasjonsfoto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Skal sprenge bruer på Farriseidet i Larvik

Etter at den nye E18 forbi Larvik er åpnet, og Farrisbrua har erstattet den gamle E18-brua, skal alt det gamle veisystemet nå rives.

Fredag 10. august skal den utrangerte E18-brua, pluss en noe kortere fylkesveibru, sprenges ned samtidig. Bruene går over Farriselva, Vestfoldbanen og fylkesvei 303, som er forbindelsen ned til Larvik fra Farriseidet.

Entreprenøren Marthinsen & Duvolt har i sommer bygget en steinfylling under bruene, som et vern mot elva og infrastrukturen bruene faller ned på. Det er rivningsentreprenøren AF Decom som er engasjert til brusprengningene, det samme firma som sprengte Skjeggestadbrua ved Holmestrand for noen år siden, melder vegvesen.no.