Skal samle fremtidens ledere og politikere i byggenæringen

I november skal SAMMEN2020 samle 200 unge ledere og ungdomspolitikere under Evolve Arena.

Kirsten Syvertsen. Foto: Benjamin A. Ward / HeidelbergCement
Kirsten Syvertsen. Foto: Benjamin A. Ward / HeidelbergCement

På dagsorden står hvordan BAE-næringen skal levere på bærekraft og man vil se på hvordan engasjementet er for næringen blant fremtidens politikere.

Bærekraft, viktigheten av å sikre trygge arbeidsplasser, og behovet for å gjøre næringen mer attraktiv for unge talenter, er noe av det initiativet SAMMEN2020 har jobbet med. Kirsten Syvertsen i Norcem er en av initiativtakerne bak arrangementet Fremtidens ledere som går av stabelen 11. november. Hun mener at kravet om være en del av løsningen på klimakrisen, er helt avgjørende for at BAE-næringen skal være attraktiv for unge arbeidstakere.

– Vi representerer en stor næring som har et stort ansvar og mange muligheter. Derfor er det flott at BAE-næringen gjennom SAMMEN2020 har forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp tilsvarende Norges forpliktelser under Paris-avtalen. Jeg gleder meg til å høre hvordan virksomheter følger opp dette i praksis, på toppledersamlingen som er dagen før vårt arrangement. Søkelyset på ansvaret og mulighetene som ligger i bærekraft er godt ivaretatt gjennom SAMMEN2020, og jeg håper dette samarbeidsprosjektet kan bidra til flere konkrete eksempler, sier Syvertsen i en pressemelding.

Fremtidens rammebetingelser
Syvertsen mener det er viktig å jobbe for å sikre Norges største fastlandsnæring rammevilkår som legger til rette for en bærekraftig utvikling. Hun ser derfor frem til seansen med de politiske partienes ungdomsorganisasjoner under arrangementet Fremtidens ledere.

– Vi vet at ungdomspolitikere er viktige premissgivere innad i egne partier i dag, og de vil definitivt ha et ord med i laget i fremtiden. Vi ønsker derfor å vise at vår bransje tar samfunnsansvar på alvor, og ønsker en god dialog om dette med de som vil være premissgivere og beslutningstakere i fremtiden, sier Syvertsen.

Flere av ungdomsorganisasjonene takket ja til å delta, og Syvertsen regner med å få tilbakemelding fra de øvrige snart. Under samlingen vil de bli stilt to spørsmål: Hva er de tre viktigste tiltakene BAE-næringen kan gjøre selv for å bidra til en bærekraftig omstilling, og hvilke tre grep ville dere gjennomført dersom det hadde vært opp til dere?

Deltakerne på samlingen vil på sin side få anledning til å formidle hva de mener politikerne bør ta med seg om BAE-næringen.

Arrangøren ønsker også å presentere et eksempel på en byggeprosess som viser hva man kan få til når utbyggers ambisjoner spiller på lag med myndighetene. På den måten håper Syvertsen at begge gruppene vil få en større forståelse for hverandres ståsted.

Møteplass
Tanken bak arrangementet Fremtidens ledere i BAE-næringen, er at det skal etableres som en møteplass der unge representanter fra ulike områder i næringen kan møtes og diskutere felles utfordringer. Kristine Samsonsen i Veidekke, som også sitter i styringsgruppen for arrangementet, mener det har stor verdi å samle folk på tvers av fagområder og bransjer.

– Vi har mange flotte unge ressurspersoner i næringen, og de som er yngre har ofte et noe annet syn på både næringen og fremtiden, enn dagens toppledere. Derfor mener vi det har en stor verdi for næringen at vi samles for å gi hverandre innspill, økt kunnskap og inspirasjon, sier Samsonsen i meldingen.

Foruten Kirsten Syvertsen og Kristine Samsonsen, er Gina Marie Qvale i Rambøll, Colm O Brien i Holt O Brien Arkitekter, og Andreas Ljones og Henriette Holmen i Norges Varemesse/Evolve Arena, med i styringsgruppen for arrangementet.