F,v, Kjell Kvarekvål, Kristin Holthe, Tormod Lien, Magnus Gevelt og Geir Graff-Kallevåg.Det var helt fullt under arrangementet torsdag morgen.Tormod Lien, Magnus Gevelt og Geir Graff-Kallevåg.Kristin Holthe, leder av Skanska Teknikk.Tormod Lien fra Svanemerket.Geir Graff-Kallevåg i OBOS Eiendom.Viel Sørensen, leder for sertifisering i Grønn Byggallianse.

Skal oppdatere BREEAM-NOR-manual - sirkulære prinsipper vil få større plass

Grønn Byggallianse er i gang med et arbeid for å oppdatere BREEAM-NOR-manualen. Etter planen skal dette arbeidet være ferdig i løpet av sommeren 2021, og her vil blant annet sirkulære bygg få en mer fremtredende rolle.

Torsdag morgen arrangerte Norsk Eiendom, EBA Oslo, Akershus, Østfold og EBA et frokostmøte der man blant annet så nærmere på hvordan man selger miljø- og klimavennlige prosjekter, og hvordan man skal måle og sertifisere dem.

Her kom det blant annet frem at Grønn Byggallianse i full gang med å utarbeide den nye BREEAM-manualen som skal komme på plass neste år. Dagens manual er fra 2016.

Stadig utvikling
– Kunnskapsgrunnlaget utvikles fortløpende med stadig bedre og nyere teknologi, nye konsepter og nye løsninger. Vi har jobbet etter en plan med oppdatering av manualen hvert tredje til femte år, men fremover kan det bli mer hyppige og gradvise oppdateringer for å imøtekomme et marked som beveger seg raskt, uttalte Magnus Gevelt, rådgiver og fagansvarlig for BREEAM-NOR i Grønn Byggallianse.

Han sier de fortsatt er i en tidlig fase av å utvikle den nye BREEAM-manualen, men at de blant annet ser på sirkulær økonmi bygg og hvordan man kan oversette det til noe mer konkret.

– En av de største endringene i den nye manualen vil være innføringen av kategoriene «Ressursbruk» og «Motstandsdyktighet/robusthet». Dette vil være med å underbygge et økt fokus på hele byggets livsløp underveis i prosjekteringen, påpeker han. Gevelt sier at mye av det eksiterende innen dagens manual naturligvis vil videreføres men at man vil stramme inn flere steder

Fossilfritt
Det er nå stadig flere utbyggerne som krever fossilfrie byggeplasser og mange av deltakerne på seminaret, ikke minst entreprenørene, var også opptatt av hvordan bruk av fossilfrie- og utslippsfrie byggeplasser anerkjennes i BREEAM-sertifiseringen .

– Fossilfrie- og utslippsfrie byggeplasser er noe som vi ser på i arbeidet med ny manual. Det er en standardiseringskomite for utslippsferie byggeplasser under etablering og det forenkler implementering i BREEAM-NOR 2021, sier Gevelt. I dagens manual omfattes dette av emnet Man 3 – Ansvarlig byggepraksis, hvor man kan få opptil to poeng for måling av påvirkning på byggeplassen.

– Har lært mye
Kristin Holthe, som leder Skanska Teknikk, deltok også på arrangementet, og understreker viktigheten av at BREEAM-NOR-metodikken er rustet for å møte viktige miljøkrav fremover.

– Det er også viktig at vi får en forutsigbarhet rundt dette arbeidet, både for våre kunder, våre leverandører og oss selv, sier Holte. Hun forteller at det har vært en lang reise for å finne ut hvordan BREEAM fungerer.

– Vi har lært mye av prosessene vi har væt gjennom. Det er viktig å huske på at dette ikke bare omfatter selve BREEAM-sertifikatet, men at det er en prosess der man jobber sammen. Det gir oss også en trygghet på at de viktigste miljøkvalitetene blir ivaretatt gjennom en vitenskapelig metode, påpeker Holthe.

Også Geir Graff-Kallevåg, direktør utvikling og bygging i OBOS Eiendom, dro frem viktigheten av at man oppdaterer sertifiseringsordningene.

– Vi trenger en fornyelse og forbedring av sertifiseringsordningene, der man ikke minst ser på en harmonisering og fornyelse av regelverket med tanke på gjenbruk, oppvinning og sirkulære løsninger, sier Graff-Kallevåg.

Holthe er glad for at så mange nå bruker BREEAM, og håper både byggherrer og eiendomsutviklere vil fortsette å etterspørre BREEAM-NOR-bygg.

– Vi må få med alle og ikke bare pilotbyggene. Flere må kunne strekke seg etter dette, sier hun.