Professor Harald Nils Røstvik. Foto: UiS/Anne Lise Norheim

Skal lære fra seg bærekraftig byutvikling

Ny teknologi og strengere krav til bærekraft skaper endringer for alle som jobber med infrastruktur, bygg og byplanlegging. Nå tilbys faglig oppdatering gjennom et nytt kurs ved Universitetet i Stavanger.

Kurset har fått navnet New Technologies and Ideas for Sustainable City Development, og er utviklet av Harald Nils Røstvik. Han er en av pionerene innen faget her til lands, og tegnet blant annet Europas første moderne energiselvforsynte forsøksbygg i 1988, som kun brukte ny fornybar energi.

– EUs nye bygningsdirektiv stiller krav til at alle nye bygg fra desember 2020 må være nær nullenergi. Som EØS-medlem må også Norge innføre dette direktivet, som også inneholder krav til eksisterende bygg og offentlige bygg. Dette kommer til å gi enorme utfordringer til arkitekter, planleggere, utviklere og entreprenører i årene som kommer, forklarer Røstvik.

Innsikt i de seneste teknologiske utviklingene og nye trender, verktøy for å forutse hvordan byer utvikler seg, etiske utfordringer, klimaendringer og batterirevolusjonen, er blant temaene som dekkes i det nye kurset. Målgruppen er alle som utvikler infrastruktur, bygg og byområder.