Skal kartlegge fare for jord- og snøskred

Faren for jord- og snøskred vil øke med et våtere og varmere klima. Derfor skal forskerne nå kartlegge konsekvensene av klimaendringene på norsk jord.

 

 

- Vi forventer mer nedbør, og det vil oftere komme kortere og mer kraftig regn. De korte og intense regnskyllene er mest problematiske fordi de øker faren for jordskred, og vi forventer at hele landet vil oppleve flere enkeltdøgn med slik kraftig nedbør. Resultatet er hyppigere forekomster av jordskred, sier Knut Stalsberg ved NGU til Aftenposten.

Ifølge Stalsberg vil hele landet oppleve flere jordskred, mens kysten på Vestlandet og Nord-Norge vil være mer utsatt for snøskred. Mer enn 2.000 mennesker har omkommet i skred i Norge de siste 150 år, og Norges Geotekniske Institutt mener at tallet trolig vil øke i dette århundret.

NGU deltar i forskningsprosjektet GeoExtreme, som er finansiert av Norges forskningsråd. I tillegg deltar Norges Geotekniske Institutt (NGI), Bjerknes-Senteret for Klimaforskning, Senter for Internasjonal Klima og Miljøforskning (CICERO) og Meteorologisk institutt. Prosjektet går ut på å studere hvordan klimaendringene kan påvirke skredfaren, og hvilke kostnader dette vil påføre samfunnet i form av materielle skader, tap av menneskeliv og tilpasningstiltak.

NGI mener myndighetene må legge mer vekt på klimaendringer i sin arealplanlegging. For eksempel kan klimaendringer gjøre det nødvendig å endre byggeforskrifter og regler for arealbruk, mener NGI.