Skal diskutere utenlandske entreprenører med Arnstad

Samferdselsminister Marit Arnstad ønsker å møte de store bransjeorganisasjonene i bygg og anlegg. Bruk av utenlandske entreprenører blir ett av temaene.

Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Byggenæringens landsforening (BNL) er blant bransjeforeningene som er invitert til møtet hos statsråden førstkommende tirsdag.

– Invitasjonen kom for en uke siden, og vi ser positivt på at hun har tatt initiativ til en dialog med bransjen, sier administrerende direktør Trond Johannesen i MEF til Byggeindustrien.

Arnstad ønsker møtet med næringen i hovedsak for å snakke om gjennomføringen av Nasjonal Transportplan.

– Men vi kommer også benytte muligheten til å ta opp bruken av utenlandske entreprenører i store norske prosjekter, sier Trond Johannesen.

MEF har tidligere uttrykt bekymring for at Arnstad sitt fokus på utenlandske entreprenører på sikt vil svekke norsk anleggsbransje. De har også pekt på at samtidig som samferdselsministeren har hatt øynene mot utlandet, har en rekke anleggsbedrifter ledig kapasitet.

– Vi vil informere Arnstad om kapasitetsituasjonen i anleggsbransjen slik vi opplever den, sier Johannesen.

Samtidig som utenlandske aktører og rammevilkår vil bli et sentralt tema for MEF, vil organisasjonen benytte statsrådsmøtet til å snakke om kontraktstrategier, ambisjonene i Nasjonal Transportplan, planleggingstid og tiltakspakken for fylkesveinettet.

– Vi kommer til å etterlyse konkrete tiltak for hva de vil gjøre for å få ned planleggingstiden. Og vi kommer heller ikke til å legge skjul på hva vi mener om tiltakspakken for fylkesveinettet. Den er lite ambisiøs når man ser på hvilket etterslep vi sliter med, sier Johannesen.