Arkitektbedriftene, med Egil Skavang i spissen, er også i 2019 til stede på Arendalsuka.

Skal diskutere nasjonal arkitekturstrategi i Arendal

Arkitektbedriftene er til stede på Arendalsuka for å snakke om behovet for nasjonal og regional arkitekturpolitikk.

Mandag 12. august, klokken 17:30-19:00 i Arendal kino, sal 3 – tas teamet opp og man samler fagkompetanse og politikere til innlegg og debatt om arkitektur som strategisk verktøy i samfunnsutviklingen.

Det blir innlegg av:
- Hanna Markussen, MDG – Arkitekturpolitikk i Oslo og behovet for en byarkitekt i Oslo
- Ingunn Hylen, Trafo Arkitektur – Om Arendal sentrum, enhetlig og felles planlegging

- Egil Skavang, AiN – Om kompetanse og arkitekturens verdi i samfunnet

Innleggene vil så etterfølges av en debatt med følgende deltakere:
Liv Kari Eskeland (H)
Siri G. Staalesen (AP)
Hanna Markussen (MDG)
Christian Eikeland (FrP)
Ingunn Hylen (Trafo arkitektur)
Egil Skavang (Arkitektbedriftene i Norge)