Stad skipstunnel. Illustrasjonsfoto: Kystverket

Skal bygge Stad skipstunnel for 3,45 milliarder

Etter regjeringas budsjettforhandlingar med Framstegspartiet (FrP), er det satt av midlar til oppstart av Stad skipstunnel i 2021. Prosjektet er no rekna til å koste 3,45 milliardar kroner å bygge.

Samferdselsdepartementet vil så snart som mogleg legge fram eit forslag for Stortinget om løyve til tunnelprosjektet.

- Stad skipstunnel er eit spennande prosjekt, som er unikt i verdssamanheng. Det har vore ei lang reise, og midlane har ikkje alltid strokke til. Etter budsjettforhandlingane har det kome pengar til oppstart i 2021. Det betyr at prosjektet blir gjennomført. Dette er ein stor dag for nordvestlandet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide i ei pressmelding.

Prosjektet har enno ikkje vore i Stortinget. Derfor vil Samferdselsdepartementet legge fram ein proposisjon om prosjektet så snart som råd. Så snart prosjektet er godkjent av Stortinget, kan arbeidet fortsette.

Kystverket trur det er mogleg å starte bygginga mot slutten av 2021.

Stad skipstunnel har vore utgreia og kvalitetssikra mange gongar. Kystverket gått gjennom prosjektet for å få ned kostnadane. I haust har Kystverkets førelegg vore på ei forenkla kvalitetssikring. Sluttrapporten var klar 5. november. Den sett fast at prosjektet vil koste 3,45 milliardar kroner.

- Stad skipstunnel er eit viktig prosjekt for Vestlandet. Stadhavet er eit av dei mest vêrutsette langs norskekysten. Med ein tunnel vil vi betre tryggleiken til sjøs. Prosjektet vil òg legge til rette for ei etablering av snøggbåtrute og overføring av gods frå land- til sjøtransport, seier samferdselsministeren.