Skal bygge ny vindmøllepark i Nærøy

Entreprenørbedriften Nærøysundgruppen har fått oppdraget av NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) og bygge tilførselsveier og fundamenter for tolv vindturbiner på Hundhammerfjellet i Nærøy kommune, nord i Trøndelag.

Det melder Namdalsvisa.

Kontrakten er på 70 millioner kroner, og er det største firmaet noen gang har inngått. Dette er en helt ny vindpark eid av TrønderEnergi og det tyske selskapet Stadtwerke München. Tidligere hadde NTE en vindpark bestående av 14 turbiner på det samme fjellet. Dette var et rent forsøksprosjekt som etter hvert havarert mer eller mindre, og som påførte NTE et tap på over en halv milliard kroner. 12 av de 14 opprinnelige vindmøllene blir fjernet. De nye vindturbinene skal produsere 200 GWh strøm som er 50 GWh mer enn det gamle anlegget med 14 turbiner.

Investeringene er på til sammen 400 millioner kroner. Nærøyfirmaet skal være ferdig med sin del av jobben i løpet av neste år. NTE har fått det operative ansvaret for byggeprosjektet på vegne av de to eierselskapene.