Omtrent som dette vil området rundt Elverhøybrua se ut når prosjektet er ferdig. Illustrasjon: Rambøll

Omtrent som dette vil området rundt Elverhøybrua se ut når prosjektet er ferdig. Illustrasjon: Rambøll

Skal bygge ny bru over Driva i Sunndal

Statens vegvesen har lyst ut anbudskonkurranse for bygging av ny bru over elva Driva i Sunndal kommune.

– Dagens Elverhøybru ble bygget i 1941, og er ei smal bjelkebru i betong. Vi gleder oss til å få på plass ny bru med bedre fremkommelighet, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.

I tillegg til ny bru skal et firearmet kryss bygges om til T-kryss, og fylkesvegen under brua skal legges om.

Parallelt med Elverhøybrua ligger det en gang- og sykkelbru som ble bygget i 1982. Begge disse skal rives når den nye brua er ferdig.

Ståldekket til brua skal leveres av Prodtex Industri AS i Vanylven kommune i Møre og Romsdal.