Syklister og gående på denne strekningen i Nordre Ål på Lillehammer, får om vel ett år høystandard sykkel- og gangveg. Samtidig får området nye vann- og avløpsledninger. Foto: Statens vegvesen

Skal bygge høystandard sykkelvei og nytt vann og avløp på Lillehammer til 41 millioner kroner

I et fellesprosjekt har Statens vegvesen og Lillehammer kommune gått sammen om bygging av ny høystandard sykkel- og gangveg og nytt vann og avløp mellom Skurva og Lillehammer helsehus.

Det er Dobloug Entreprenør som er leid inn til å gjøre jobben, opplyser Statens vegvesen på sin internettside.

Nytt vann og avløp og ny sykkel- og gangveg skal være ferdig i september 2021.

Strekningen er på cirka 1,5 kilometer. Arbeidet har en verdi på cirka 41 millioner kroner.

Statens vegvesen er byggherre for prosjektet.

– Sykkel- og gangvegen som skal bygges mellom Skurva og Lillehammer helsehus nå, får samme løsning som den mellom Helsehuset og Høgskolen i Innlandet, det vil si to sykkelfelt med gulstripe, og eget fortau for fotgjengerne. For å unngå å måtte grave opp gata flere ganger, bytter Lillehammer kommune samtidig ut gamle vann- og avløpsledninger, uttaler vegvesenets Vegar Antonsen, som er prosjektleder for fellesprosjektet.