SLÅR SEG SAMMEN: Fra venstre Haakon Skaaret og Stein Anders Sundbye, Skaaret Landskap AS, og Johnny Steen og Lasse Knutsen, Bane og Entreprenørservice AS.

Skaaret Landskap kjøper Bane og Entreprenørservice

Skaaret Landskap AS går inn som hovedaksjonær i Bane og Entreprenørservice med en eierandel på 50,1 %.

I følge en pressemelding fra Skaaret Landskap har eierne av Bane og Entreprenørservice AS (BES) har besluttet å styrke egenkapitalen i selskapet gjennom en rettet kapitalutvidelse mot Skaaret Landskap AS.

–Bakgrunnen for beslutningen er å styrke selskapenes virksomhet mot bygging og vedlikehold av idrettsanlegg i østlandsområdet, og en ambisjon om å øke satsingen overfor et marked vi har sterk tro på i årene fremover, sier daglig leder Stein Anders Sundbye i Skaaret Landskap, som også går inn som daglig leder i Bane og Entreprenørservice. 

SL og BES har allerede samarbeidet i flere år, og eierne av selskapene mener at dette er en strategisk riktig beslutning for å bedre kunne møte en stadig mer komplisert entreprenørhverdag.

BES ble stiftet i 2006 og er basert i Solbergelva. Selskapet er en velrenommert entreprenørbedrift med bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og lekeplasser som kjerneområde.

BES vil fremdeles fortsette å operere som et eget selskap, men selskapene har ambisjoner om å hente ut synergieffekter innenfor blant annet administrasjon, innkjøp og samlokalisering, ifølge pressemeldingen.

Ordrereserven i begge selskapene er god, og det forventes en samlet omsetning i 2019 på NOK 250 mill.

Endringene medfører at dagens ledelse i Bane og Entreprenørservice i større grad enn tidligere vil kunne fokusere på planlegging og effektiv gjennomføring av prosjekter og rammeavtaler.

Ledergruppen i selskapet vil bestå i tillegg til Stein Anders Sundby bestå av Johnny Steen, Lasse Knutsen og Haakon Skaaret. Ny styreleder blir Per Ottar Skaaret.