Jørgen Nilsen (daglig leder i Skaaret Holding og styremedlem i Skaaret Landskap) (f.v.), Vaar Havnelid (HR-ansvarlig i Skaaret Landskap), Tim Fosvold (fagansvarlig SL Stenlegging AS), Stein Anders Sundbye (daglig leder Skaaret Landskap), Pål Sjursheim (gründer og avdelingsleder maskinlegging SL Stenlegging AS), Hølje Folsland (daglig leder SL Stenlegging), Jan Vidar Edvardsen (prosjektleder SL Stenlegging AS) og Bernt Sørlie (styreformann Sørlie og Sørlie). Foto: Skaaret Landskap
Jørgen Nilsen (daglig leder i Skaaret Holding og styremedlem i Skaaret Landskap) (f.v.), Vaar Havnelid (HR-ansvarlig i Skaaret Landskap), Tim Fosvold (fagansvarlig SL Stenlegging AS), Stein Anders Sundbye (daglig leder Skaaret Landskap), Pål Sjursheim (gründer og avdelingsleder maskinlegging SL Stenlegging AS), Hølje Folsland (daglig leder SL Stenlegging), Jan Vidar Edvardsen (prosjektleder SL Stenlegging AS) og Bernt Sørlie (styreformann Sørlie og Sørlie). Foto: Skaaret Landskap

Skaaret Landskap kjøper aksjemajoriteten i SL Stenlegging

Skaaret Landskap AS har kjøpt aksjemajoriteten i SL Stenlegging AS.

– Oppkjøpet av aksjemajoriteten i SL Stenlegging AS er en del av strategien om å utvide til nye områder, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi i Skaaret Landskap har i en periode sett etter en strategisk partner på østsiden av Oslo for å utvide vårt geografiske område. SL Stenlegging hadde samme verdigrunnlag som oss, og var godt etablert i markedet. I tillegg så vi likheter i fokusområdene deres med egne ansatte, faglig kompetanse, utvikling av lærlinger og kvalitet i deres leveranser, forteller Stein Anders Sundbye, daglig leder i Skaaret Landskap AS, i meldingen.

– Oppkjøpet er i tråd med strategien om videre vekst i attraktive markedssegmenter, der geografisk plassering og tilgjengelighet av kompetent arbeidskraft spiller en sentral rolle, sier Per Ottar Skaaret, Styreleder i Skaaret Landskap.

Sørlie og Sørlie AS, har solgt 50 prosent av aksjene i SL Stenlegging AS. Samtidig har P7 Invest AS v/Pål Sjursheim solgt 10 prosent, noe som gjør at Skaaret Landskap eier 60 prosent av selskapet.

– Sørlie og Sørlie AS har vært eier i SL Stenlegging siden 2018. Etter en fantastisk reise de siste fem årene, er tiden moden for at selskapet får en ny majoritetseier som kan bidra til å utvikle selskapet ytterligere. Dette mener vi Skaaret Landskap har best forutsetninger for å gjøre. Dette vil fremover gi en trygghet for både kunder, leverandører, samarbeidspartnere, medarbeider og øvrige aksjonærer, forteller Bernt Sørlie, styreleder i Sørlie og Sørlie AS og i SL Stenlegging AS.

– SL Stenlegging vil driftes på lik linje som tidligere, men har nå mulighet til å hente inn kunnskap fra sin nye majoritetseier, heter det videre i meldingen.

– Vi er svært fornøyde med vår nye majoritetseier, dette vil gi oss gode muligheter for videre vekst og utvikling. I SL Stenlegging har vi fokus på et godt samarbeid i alle ledd i selskapet hvor vi bistår og utvikler hverandre. Målet fremover er å få til et tilsvarende samarbeid med organisasjonen i Skaaret Landskap, forteller Hølje Folsland, daglig leder i SL Stenlegging.