Sjursøya-dommen blir stående

Verken påtalemyndigheten eller CargoNet anker dommen i Sjursøya-saken. Godsselskapet ble dømt til å betale 6 millioner kroner i bot, men ble frikjent for grov uaktsomhet.

– Dommen er akseptabel. Det er viktig for CargoNet at man ikke er blitt holdt ansvarlig for at det ikke var etablert sporveksler på Alnabru, som ville hindret vognene fra å rulle ut, sier CargoNets forsvarer, advokat Morten Hugo Berger til NRK.

I slutten av juni ble CargoNet dømt i Oslo tingrett for å ha opptrådt uaktsomt, men ikke grovt uaktsomt i forkant av ulykken i mars i fjor.

Påtalemyndigheten fikk medhold i at selskapet opptrådte uaktsomt da parkeringsbremsen ikke ble brukt på ulykkestoget på 430 tonn som trillet ukontrollert ned fra godsterminalen på Alnabru til konteinerterminalen på Sjursøya, der tre mennesker omkom og fire ble skadd.

Selskapet ble dømt til å betale en bot på 6 millioner kroner, men ble ikke dømt til å betale oppreisning til de etterlatte.

– I tillegg fremkommer det klart av premissene i dommen at man har vurdert skyldgraden som svært liten, og ikke slik påtalemyndigheten hevdet, at det var utvist grov uaktsomhet, sier Berger.

– Dette, sett i lys av at man ønsker å legge saken bak seg, spesielt også av hensyn til de etterlatte, så har man konkludert med at man ikke ønsker å anke dommen, sier Berger.