Sjetne skole

Svein Anders Rodø fra Trondheim kommune og Ole Grannes fra HENT er fornøyd med den nye skolen.

Sjetnemarka i Trondheim har nå fått et kjærkomment tilskudd i form av at skolen i bydelen får et flott tilbygg, ved siden av at de eldre delene av skoleanlegget er blitt renovert. Utover våren skal komplettering av uteområdet i form av beplantning og oppmerking ferdigstilles.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Skolebygg

Bruttoareal: 2.800 kvadratmeter nybygg og 4.200 kvadrat-
meter rehabilitering

Byggherre: Trondheim kommune v/Trondheim Eiendom

Totalentreprenør: HENT

Kontraktsum: 100 millioner kroner eks. mva.

Arkitekt: Nordic Office of Architechture

Byggeledelse: Karl Knudsen

Rådgivere: Bygg, brann, energi og miljø: Norconsult l VVS, elektro og geoteknikk: Multiconsult l Akustikk: Brekke og Strand Akustikk

Underentreprenører og leverandører: Totalteknisk entreprenør: Caverion l Taktil merking: Norsigns l Grunn- og utomhusarbeider: Br. Bjerkli l Stål: Smith Byggern l Massivtre: Binderholz l Røykluker, glasstak og takluker: Jet Bramo l Glass-/aluminumsarbeider: Ratdal l Dører: Daloc l Vinduer: Gilje Tre l Solav-skjerming: Kvint Blendex l Systemvegger, glassfelt: Bosvik l Foldevegger: Trysil Byggprodukter l Lås og beslag: Beslag Consult l Vegg- og gulvfliser: Johannesen og Hagen l Maling og tepper: Talseth & Husby l Oppforet gulv: RS Gulv l Tak-tekking: Trondheim Tak l Fast inventar, kjøkkeninnredning, skap og reoler: Idema l Rekkverk: Stokke Stål l Branntetting: Firesafe l Heiser: Starlift l Sentral drifts-kontroll og automatisering: Johnson Controls l Porter: Hörmann l Byggevarer: Optimera l Spilehimlinger: Otretek, Systemhimlinger: Modulvegger

Byggeindustrien møtte Ole Grannes, som har vært prosjektleder for entreprenøren HENT og byggherren Trondheim kommunes representant Svein Anders Rodø, og begge parter er svært fornøyd med resultatet av byggeperioden, som har gått uten de store problemene.

Resultatet er først og fremst blitt en helt ny fløy av skolen, opp-ført i massivtre. Det man likevel kanskje først og fremst legger merke til er beliggenheten, der et «tun» bli omkranset av den nye og gamle delen av skolen, bygninger for SFO, en stor idretts-/flerbrukshall tilhørende Sjetne Idrettslag som også er ny og et stort bydelshus.

Har ventet i 18 år

Selv om Svein Anders Rodø har mye fint å si om nybygget på vegne av byggherren, er han også opptatt av hvilken betydning dette har for lokalsamfunnet.

– De som bor her er veldig glad for det som man har fått til her, grenda har ventet på å få oppgradert skolen i 18 år. Nå kommer her et praktanlegg som vi håper blir brukt veldig mye, sier han.

Sjetne skole rommer i dag alle trinnene fra 1. til 10. klasse, og de to forteller at skolen i utgangspunktet er planlagt for 525 elever. Et eller annet sted i fremtiden ligger imidlertid enda et skolebygg, bare for ungdomsskoletrinnet, og inntil videre kan man ved aktiv bruk av et stort amfi, biblioteket og andre rom få plass til 575 elever. De vil ha cirka 4.000 kvadratmeter i de eldre lokalene, 2.625 kvadratmeter i nybygget sammen med et uteareal på omkring 6.500 kvadratmeter, å boltre seg på.

Passivhus

Prosjektleder Grannes forteller at ved siden av at man har rehabilitert overflater – gulv, vegger, tak og så videre i de eksisterende skolelokalene har man satt opp et helt nytt bygg. Det er blitt et passivhus i tre etasjer - direkte fundamentert uten noen form for kjeller.

Bæresystemet er i massivtre. Fasadene består av behandlet stående trepaneler sammen med flere perforerte stålfasadeplater, det er lagt vekt på å beholde så mye massivtre som mulig innvendig. Det vil si at omkring halvparten av de synlige veggene inne i bygget er i massivtre.

– Men av hensyn til akustikk og av brannvernhensyn har vi også måttet dekke til massivtreet, sier han.

Det er god ventilasjon i hele huset, og i og med at det ikke er kjeller er alt teknisk utstyr plassert på toppen av bygget. Man har også klart å få til et svært tett bygg. En trykktest ga svært gode resultater på dette området. Oppvarming av bygget skjer ved hjelp av varmepumpe, luft til vann og en elkjel.

Oppdelt miljø

Selve fordelingen av elevene blir i hovedsak slik at klassetrinnene 1 - 4 skal holde til i de eldre delene av skolen, og der finner man også SFO-områdene. Også 5 - 7 trinn blir å finne der, mens den nye delen i hovedsak skal brukes av ungdomstrinnet.

I tillegg til klasserom finnes også en rekke spesialrom. Det er rom både for musikk, kunst- og håndverk, en flott sløydsal, lokaler for skolekjøkken og matlaging, og en rekke andre større og mindre rom. Spesielt legger man merke til de mange små grupperommene, som hver har fått sin spesielle dekorasjon i ulike farger og med forskjellige motiver. Også i musikkrommet finnes et stort og fargerikt bilde på veggen. Svein Anders Rodø understreker at dette ikke er malerier, men tapet. I flere av trappeløpene er det imidlertid kommet på plass spennende kunst-verk på veggene.

Tanken er også at lokalmiljøet skal kunne leie lokaler til bruk, og dette er tatt spesielt hensyn til i planleggingen og utformingen, blant annet med adgangskontroll differensiert så å si ned til enkeltromsnivå.

Et praktrom som ligger i grensesnittet mellom den nye og den eldre delen er også et stort atrium, som vil komme til nytte både for skolens formål og for andre som måtte leie det. Også på det store uteområdet bygges det et atrium.

Benytter nabolaget

Skolen har ikke fått noen egen elevkantine, med det kompenseres ved at man har gode naboer.

– Her er bare skolekjøkken, men vi er glade for at Sjetne bydelshus har tatt på seg å være kantinedriver for skolen. Med tanke på dette har det også vært gjort en ombygging av bydelshuset, blant annet er det bygget nytt kjøkken, forteller Rodø.


Flere prosjekter