Fra 2. mai tar David Lund over som sjeføkonom i Prognosesenteret AS.

Sjeføkonomskifte i Prognosesenteret

Fra 2. mai tar David Lund over som sjeføkonom i Prognosesenteret AS, etter Kjell Senneset som har hatt stillingen siden 2004. 

David Lund har mastergrad i samfunnsøkonomi fra

Kjell Senneset

Universitetet i Bergen. Han har vært ansatt i Prognosesenteret siden 2011. Lund får nå blant annet hovedansvaret for overvåkningen av norsk og internasjonal økonomi, og for de samfunnsøkonomiske analysene av utviklingen i bygge- anleggsmarkedene i Norge.

Kjell Senneset fortsetter i Prognosesenteret, nå som seniorøkonom. Arbeidsoppgavene vil stort sett være uendret, og han vil som før være tilgjengelig for presse, øvrige media og andre, med kommentarer og analyser av boligmarkedet, boligpriser og av utviklingen i bygge– og anleggsmarkedene og norsk økonomi.