Sjeføkonomer råder folk til å binde renta

De store bankenes sjeføkonomer mener at flere bør binde renta på boliglånet, og legger til at tidspunktet er gunstig nå.

Stadig flere lånekunder lukter på fastrente, og spesielt fastrente med bindingstid på tre år er populært, skriver Finansavisen.

Det er i korteste laget, mener flere økonomer avisen har snakket med:

- Det er bare tull å binde for tre år, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets til avisen.

Spekulasjon
Juel mener at binding først og fremst må sees som en sikkerhet, ikke et spørsmål om lønnsomhet. Samtidig er det et gunstig tidspunkt nå, mener han.

- Skal du binde renta, er det lurt å gjøre det når fastrentenivåene er lave. Det er de nå. Det er ikke sikkert du «tjener» på det, men du får en sikring og det er det som må være fokus. Noe annet ville være å spekulere. Flytende rente på noe så langsiktig som et boliglån, det vil jeg i alle fall kalle spekulasjon, sier Juel.

Grådighet
Sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank sier til Finansavisen at låntakere med mye gjeld bør vurdere binding av renta nå.

- Og du bør ha gode grunner for å la være, legger han til.

Heller ikke Jullum vil garantere at binding vil lønne seg i kroner og øre, men poengterer at forsikringskostnaden i øyeblikket er lav.

På spørsmål om de lange rentene kan synke enda noe, sier Jullum:

- Det er vanskelig å si at man skal vente. Hvor grådig skal man bli?

Lang binding
Sjeføkonom Stein Bruun i SEB Enskilda slutter seg til:
- Min personlige mening er at de lange rentene nå er attraktive. Og skulle jeg bundet renta, hadde jeg gjort det for minimum fem år.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR Markets sier at rentebinding er en forsikring for forutsigbarhet.
- Det har man historisk betalt for. Nå har vi det laveste rentenivået siden sekstitallet. Men det betyr ikke at man ikke kan tape penger på å binde renta, særlig ikke i et kort perspektiv, sier han.