Illustrasjosnfoto

Sjåfører uten førerkort står for en av ti dødsulykker

Biltyver og folk uten førerkort står for over 10 prosent av alle dødsulykker i trafikken, viser en ny undersøkelse.

En gjennomgang som Transportøkonomisk institutt (TØI) har foretatt av over 1.800 dødsulykker i trafikken i perioden 2005 til 2014, viser at mer enn hver tiende dødsulykke i trafikken skjer med en sjåfør uten førerkort eller som kjører et stjålet kjøretøy.

I alt ble det registrert 185 dødsulykker der føreren som var skyld i ulykken manglet førerett. Blant de utløsende kjøretøyene var det 122 biler og 49 motorsykler, mens de øvrige var mopeder, ATVer, beltemotorsykler og en traktor. I tillegg var det seks ulykker hvor føreren hadde førerett, men hvor kjøretøyet var stjålet.

– Dette er alvorlig. Det er klart at det er et stort problem når så mange ulykker utløses av førere som ikke har lov til å kjøre bil, sier forsker Fridulv Sagberg i TØI til NRK.

I mer enn 80 prosent av dødsulykkene med førere uten førerett er høy fart eller ruspåvirkning medvirkende årsak.

– En veldig høy andel av disse er ruset, og mange har også hatt høy fart. Unge førere er overrepresentert når det gjelder dødsulykker med motorsykler, sier Sagberg.

TØI mener at flesteparten av disse dødsulykkene kunne vært forhindret med alkolås eller fartsgrensestyrt fartssperre i alle kjøretøy. Elektronisk førerautentisering som gjør at kun førere med lovlig adgang til kjøretøyet får kjøre, er ytterligere et tiltak som kan redusere ulykkesfrekvensen.