Sivilingeniør/ ingeniør ITB og automasjon for Bygninger, Oslo eller Drammen

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeBuskerud, Oslo
Søknadsfrist31.01.2019

Vil du jobbe med Norges mest komplekse prestisjeprosjekter? De neste årene jobber vi sammen med bransjens mest ambisiøse byggherrer, entreprenører og rådgivere på prosjekter som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, Fornebubanen og fremtidens sykehus landet rundt. Vi søker nå en sivilingeniør eller ingeniør innen ITB (Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) og byggautomasjon til vår avdeling for Bygninger i både Oslo og Drammen.

DITT FAGMILJØ

COWI har et av Norges største og ledende fagmiljø innen energi, VVS og elektroteknikk med 280 dyktige ingeniører i COWI Norge. Du vil tilhøre seksjon for VVS og energi i enten Oslo eller Drammen med til sammen 35 ansatte. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. Hos oss får du bruke og utvikle din fagkompetanse med varierte oppdrag innen helsebygg, flyplasser, datasenter, undervisningsbygg, næringsbygg, industrianlegg, høyspenningsanlegg og samferdsel.

Vårt fagmiljø innen elektro og VVS har i tillegg til generellprosjektering spisskompetanse innenfor områder som fornybar energi, energilagring, automatisering/ITB, belysning, nødstrøm, brannslukkeanlegg, BIM, energieffektivitet, inneklima, byggeledelse, elektroteknisk sikring og sikkerhets- og ROS analyser. Du vil ha tilhørighet i seksjon VVS og energi, men jobbe tverrfaglig. Som en del av vårt team vil du få en betydningsfull rolle i grensesnittet med andre fagspesialister og sterke generalister.

Med et stort spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DINE ARBEIDSOPPGAVER

Du vil variere mellom å være ITB-koordinator og fagansvarlig byggautomatiserng og oppgavene tilpasses i stor grad dine evner og interesser. Under er eksempler på typiske oppgaver:

ITB-koordinator

 • Koordinering av integrerte tekniske bygningsinstallasjonene fra tidligfase, prosjekteringsfasen, installasjonsfasen, igangkjøring og overtakelse/prøvedrift .
 • Utarbeidelse av prosedyrer for samt oppfølging og dokumentasjon av tester
 • Gi bistand ved igangkjøring, innregulering og funksjonstesting.
 • Ivareta krav stilt i prosess standarden NS3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Fagansvarlig byggautomatisering

 • Prosjektering av byggautomasjon og SD-anlegg i alle faser
 • Utarbeidelse av system- og funksjonsbeskrivelser
 • Avklaringer av tilstøttende grensesnitt
 • Oppfølging byggeplass

DINE KVALIFIKASJONER

Du har høyere teknisk utdannelse, med minimum en bachelorgrad og 5 års erfaring med byggautomasjon og SD-anlegg. Du er en pådriver for faglig utvikling, samarbeid og høy kvalitet. Du er opptatt av kvalitet i leveranser, jobber strukturert og utfører jobber med stor faglig kompleksitet. Du trives med ansvar og er en pådriver for faglig utvikling.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du har god prosessforståelse av styresystemer, VVS og elektrotekniske løsninger.
 • Du har tverrfaglig kjennskap til tekniske installasjoner i bygninger og avhengigheter samt typiske grensesnitt mellom dem.
 • Du har kunden og brukeren i fokus når du lager funksjonsbeskrivelser
 • Du er proaktiv ovenfor kunder, prosjektledelse og kollegaer
 • Du har god forståelse for byggeprosessen og de ulike aktørenes roller.
 • Du har kjennskap til NS 3935 og NS 6450.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og snakker og skriver norsk flytende.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Du får jobbe med noen av Norges mest komplekse prosjekter og sterkeste fagmiljøer innen helsebygg, flyplasser og ta del i satsingen på smarte og grønne bygg.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet med et fokus på digital samhandling gjennom hele organisasjonen.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger, samt mulighet for internasjonalt arbeid hvis ønskelig.
 • Vi har et godt arbeidsmiljø som er svært viktig for oss, vi stiller vi opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Dette verdsetter vi høyt og det gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Vi har faglige nettverk, bedriftslag og «Ung i COWI»-nettverket for alle under 33 år.
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vi håper du søker!

Arbeidssted: Vi søker etter folk til våre kontorer i både Oslo (Hasle/Løren) og i Drammen sentrum. Skriv gjerne i søknaden hva som kan være aktuelt for deg.

Søknadsfrist: 31.01.2018

Kontaktperson: Tom E. Sørlie, seksjonsleder VVS og energi, tlf: 995 29 588, e-post: teso@cowi.com (tilgjengelig fra 19.01.19)

Anne Kristine Amble, gruppeleder energi (Oslo), tlf. 465 40 296, e-post: akam@cowi.com

Lars Bjerke, seksjonsleder VVS (Drammen), tlf. 954 05 961, e-post: lrbr@cowi.com

Søk stilling

Vis flere stillinger: