Sivilingeniør/ingeniør innen dam og vassdragsteknikk

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Firma Multiconsult
FylkeOslo
Søknadsfrist12.08.2018

Multiconsult sitt fagmiljø innen fornybar energi består av om lag 220 ansatte kompetente og engasjerte medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn, fordelt mellom Oslo, Steinkjer, Trondheim og Ashford.

Vi jobber med teknisk, økonomisk og miljømessig rådgivning ved utbygging av vannkraftverk, dammer, vindkraftverk, sol og kraftledninger/transformatorstasjoner. Multiconsult tar nå del i flere store nybyggings- og rehabiliteringsprosjekt innenfor dammer i Norge og internasjonalt, og vi skal utvikle vår sterkt voksende markedsandel videre gjennom vårt samarbeid med store langsiktige aktører i markedet.

Seksjon Dammer og Undergrunnsanlegg består av ca 20 høyt kvalifiserte ingeniører med kompetanse innen dammer, bygg, geoteknikk og ingeniørgeologi. Seksjonen utfører prosjektering og rådgivning for dammer og vassdragskonstruksjoner med mer. Seksjonen er også ansvarlig for mange tverrfaglige norske og internasjonale vannkraftoppdrag.

Som følge av økt aktivitet knyttet til rehabilitering av kraft- og damanlegg, søker vi nå etter en yngre sivilingeniør innen damkonstruksjon og vassdragsteknikk. Interesserte søkere oppfordres til å ta kontakt så raskt som mulig.

Stillingen vil by på varierte arbeidsoppgaver innen prosjektering, planlegging, revurdering og oppfølging av fyllingsdam- og betongdamprosjekter. Du kan med fordel være godkjent fagansvarlig hos NVE eller ha erfaring fra å jobbe med NVEs regelverk. Prosjektene gjennomføres primært i Norge men også noe internasjonalt. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Stillingen vil ligge under seksjon Dammer og Undergrunnsanlegg, enhet Energi, med lokaler på Skøyen i Oslo.

Arbeidsoppgaver:

 • Beregninger og prosjektering
 • Revurderinger
 • Samarbeide i tverrfaglige team med andre fagspesialister
 • Konstruksjon i Revit/Autocad

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad/ bachelor i vassdragsteknikk / bygg, geoteknikk eller annen relevant utdannelse< >/ ingeniør med kompetanse innen fyllingsdam/ geoteknikk og/eller betongdam, bygg- og anleggsteknikk
 • Sivilingeniør/ ingeniør med kompetanse innen fyllingsdam/ geoteknikk og/eller betongdam, bygg- og anleggsteknikk
 • Faglig engasjert med NVE godkjenning som fagansvarlig eller ønske om å skaffe seg det
 • Erfaring fra konsulent- eller entreprenørvirksomhet er en fordel (men nyutdannede kan også søke)
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Gjerne Revit/Autocad/ GIS kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og faglig engasjert
 • Løsningsorientert og gode gjennomføringsevner
 • Nytenkende
 • Evner godt å jobbe tverrfaglig og i team
 • Må trives med tekniske utfordringer
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, skriftlig og muntlig

Reisevirksomhet i Norge og noe internasjonalt må påregnes.

Vi tilbyr

 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkevarenavn og et tverrfaglig miljø
 • Et forretningsområde i utvikling gir store karrieremuligheter også i fremtiden
 • Være en del av et ledende miljø innen fornyelse og oppbygging av kraft- og damanlegg
 • Være en del av et ledende miljø innen fornybar energi
 • Jobbe tett med dyktige fagfolk fra andre disipliner for å finne tverrfaglige og bærekraftige løsninger
 • Sterkt engasjerte og motiverte medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser og utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Moderne lokaler rett ved Skøyen stasjon

For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med Seksjonsleder Robin Wood, tlf. 970 02 928, eller Vegard Lie, tlf. 480 27 206.

Søknadsfrist er 12. august 2018. Vi behandler søknader løpende, så interesserte kandidater anbefales å ta kontakt så raskt som mulig.

Søk stilling

Vis flere stillinger: