Sivilingeniør Byggeteknikk

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

SINTEF Byggforsk er et av de syv forskningsinstituttene i SINTEF og er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling. Våre laboratorier er utstyrt for å kunne gjennomføre nødvendig prøving av egenskaper og funksjoner for både byggeprodukter og -systemer. Instituttet har tilsammen 205 ansatte og en omsetning på NOK 330 mill.

Firma Experis for SINTEF Byggforsk
FylkeOslo
Søknadsfrist03.02.2019

Er det de mest krevende byggetekniske utfordringene som motiverer deg?

SINTEF Byggforsk sin byggeteknikk gruppe ser etter deg som trives og leverer sitt beste arbeid når de står ovenfor tekniske utfordringer få andre greier å løse. Som sivilingeniør hos byggeteknikk vil du kunne få muligheten til å jobbe med de emnene som interesserer deg under ulike forhold. Byggeteknikk avdelingen mottar for tiden en rekke utfordrende henvendelser fra eksterne aktører, og våre nåværende ansatte velger i stor grad sine egne prosjekter basert på egne ønsker og ferdigheter.

Du vil som medlem av faggruppen byggeteknikk gå inn en avdeling med 9 dyktige medarbeidere, som i likhet med deg motiveres av å fordype seg i krevende oppgaver. Hos oss vil du løse byggetekniske utfordringer i moderne og eldre bygg, vurdere løsninger og utbedringstiltak basert på dine analyser, utforske materialer og løsninger egnet for fremtidens bygg, og utfordre nåværende best-practice .

Mange av løsningene gruppen utarbeider er ledende eller nyskapende innenfor sitt felt og vi er stolte av å kunne bruke det til å skape anvisninger. Det meste av gruppens kompetanse er spredd innen generell byggeteknikk, bygningsakustikk, bygningsfysikk, byggematerialer, konstruksjonsteknikk, bygningsskader og produktdokumentasjon, og du må kunne bidra med verdifull kompetanse innenfor minst ett av disse områdene for å lykkes hos oss.

Hverdagen din vil være preget av at du har stor frihet til å utforme din egen arbeidsdag, at dine medarbeidere stoler på deg og at våre samarbeidspartnere har store forventninger til arbeidet ditt. Samtidig er det hos oss alltid mulig å diskutere faglige utfordringer enten med dine nærmeste medarbeidere eller våre gode kollegaer i de andre avdelingene, som i likhet med oss innehar ledende kompetanse innenfor sine felt. Hos oss vil du derfor til enhver tid være oppdatert på de nyeste løsningene innenfor bygg og installasjoner.

Du må ha

  • relevant utdanning på masternivå
  • flere års erfaring som entreprenør, rådgivende ingeniør eller byggevareprodusent
  • evne til drive frem prosjekter i samarbeid med kunder og kollegaer
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Hos oss får du

  • en utfordrende, men stabil hverdag
  • fleksibel arbeidstid
  • et nyskapende og tverrfaglig arbeidsmiljø med internasjonal anerkjennelse
  • gode muligheter for faglig fordypning og utvikling
  • lønn i tråd med markedet.

Klikk her for å komme til vår hjemmeside hvor du kan registrere din CV og søke stillingen.

Kontaktinformasjon

Trond Boe-Tangen
Telefon 917 43 800
Trond.Boe-Tangen@no.experis.com

Sondre Løseth Bratteberg
Telefon 916 29 808
Sondre.Loseth.Bratteberg@no.experis.com

Vis flere stillinger: