Siste på Lysakerlokket

NCC har startet byggingen av siste byggetrinn på Lysakerlokket utenfor Oslo.

NCC Construction AS har allerede startet arbeidet med fundamenteringen som vil være ferdig i november i år. Umiddelbart deretter starter byggingen av 16 000 kvm kontorareal, og innflytting kan skje høsten 2008. - Vi arbeider med flere store selskaper som ønsker seg inn i bygget, som får en sentral beliggenhet ved Lysaker stasjon og parkeringshus med mer enn 300 plasser. Derfor starter vi byggingen av fremtidens kontorløsning i tråd med konklusjonene fra vår nordiske trendstudie NCC Future Office Study, sier adm. dir. Mona Ingebrigtsen i NCC Property Development. NCC har eid tomten siden 1988 og har drevet etappevis utbygging av området. Kontorbygget utføres i partnering/totalentreprise mellom NCC Property Development AS og NCC Construction AS.