<p>Det er arbeidsfellesskapet Metrostav NUF / Bertelsen & Garpestad AS som er hovedentreprenør ved fv. 714-prosjketet hvor Slørdalstunnelen inngår.</p>

Siste gjennomslag ved Laksevegen

Gjennomslaget i den 2650 meter lange Slørdalstunnelen på fv. 714 i Trøndelag, markerer også slutten på tunnelsprengningen under utbyggingen av den såkalte Laksevegen.

Den 2650 meter lange Slørdalstunnelen er den siste av totalt åtte tunneler som bygges i prosjekt fv. 714 Laksevegen. Slørdalstunnelen ble påbegynt i begynnelsen av juli 2018 med boring fra Mjønessiden. Denne tunnelen er en del av delprosjektet Åstfjordkryssinga på fv. 714 og vil sammen med Mjønestunnelen og Åstfjordbrua bli det kanskje mest merkbare innkortingen langs hele den nye veitraseen, skriver Statens vegvesen i en melding.

Det er arbeidsfellesskapet Metrostav NUF / Bertelsen & Garpestad AS som er entreprenør.

Utbygginga av Laksevegen består av åtte nye tunneler. Fem tunneler er ferdig og åpnet for trafikk (Brattstiåstunnelen, 215 meter lang, Fenestunnelen, 1070 meter, Valslagtunnelen, 2601 meter, Fossantunnelen, 744 meter, Snilldalstunnelen, 490 meter og Ålitunnelen, 100 meter).

Gjennomslaget i den 770 meter lange Mjønestunnelen skjedde i september 2018 og etterarbeidet med tunnelen pågår fortsatt med ferdigstillelse av blant annet vann- og frostsikring, portaler og veioppbygging, melder Vegvesenet.

Olav Duesten i Statens Vegvesen forteller at arbeidet har gått helt etter planen, og det uten uhell. Duesten retter skryt mot entreprenørene for gjennomføringen av prosjektet, både når det gjelder framdrift, sikkerhet og utførelse.

Alle brupilarer for Åstfjordbrua er ferdig støpt og siste forberedelser for løfting av stålkassen på brua pågår. Etter planen skal første stålseksjon løftes på plass 11. mai.