Siste tunnelsalve og siste «ladden». Foto: Geir Brekke/Statens vegvesenProsjektleiar Trygve Slåke i Veidekke (t.v.) blir gratulert av prosjektleiar Sverre Ottesen i Statens vegvesen etter siste salve i Lyshorntunnelen. Foto: Geir Brekke/Statens vegvesenEtter vellukka siste salve på E39 Svegatjørn-Rådal, var det kaffe, kake og passiar. Foto: Geir Brekke/Statens vegvesen

Siste gjennomslag på E39 Svegatjørn-Rådal

Klokken11.20 mandag gikk den aller siste tunnel-salven på E39 Svegatjørn–Rådal.

Då er sprengingsjobben over på tilsaman 30 km med tunnel. Jobben med tunnelsalver har gått i over tre år mellom Svegatjørn i Os og Nordås i Bergen. Men no står det att mykje innreiingsarbeid i alle tunnelane. Deretter blir det elektro-montasje.

4.362 salver

Det er Veidekke som har arbeidd på hovudkontrakten i sørlege delen av prosjektet. Dei har sprengt den 1,5 km lange Skogafjellstunnelen og den 9,2 km lange Lyshorntunnelen, med tverrslag mellom dei to løpa i båe tunnelane og overvasstunnel mellom Lyshorntunnelen og Fana.

På dette arbeidet er det sprengt tilsaman 4.362 tunnelsalver, den siste altså mandag føremiddag, 13. mai 2019. Salvene har i gjennomsnitt vore på 5,5 meters lengde, melder vegvesen.no.

Det er brukt over 120.000 sikringsbolter i tunnelveggane, og over 70.000 kubikk med sprøytebetong.

Strenge krav

Prosjektleiar i Veidekke, Trygve Slåke, sa at tunnelanlegget har gitt god læring for mannskapa. Entreprenøren har hatt 20 lærlingar som har teke fagprøve gjennom dei tre åra på prosjektet.

Fokus på ytre miljø og handtering av ureine massar – har vore sterkare her enn nokonsinne på eit tunnelanlegg, slo han fast.

I tillegg har det vore gode resultat på HMS, ingen alvorlege skader på mannskapa.