Svea var et gruvesamfunn innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard med egen kraftstasjon, kai, vannforsyning og alt annet som var nødvendig for å huse inntil 300 arbeidere og drive gruvevirksomhet i stor skala. I 2017 besluttet Stortinget å avvikle gruvedriften og at området skulle ryddes for fremtiden. Foto: Store Norske
Svea var et gruvesamfunn innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard med egen kraftstasjon, kai, vannforsyning og alt annet som var nødvendig for å huse inntil 300 arbeidere og drive gruvevirksomhet i stor skala. I 2017 besluttet Stortinget å avvikle gruvedriften og at området skulle ryddes for fremtiden. Foto: Store Norske

Siste fly har tatt av fra Svea på Svalbard

Oppryddingen av Svea på Svalbard går mot slutten. Mandag 1. august stengte flyplassen, og om ett år skal hele det gamle gruvesamfunnet være ryddet gjennom et omfattende miljøprosjekt.

– Det har vært flystripe i Svea i mange år og regulære flyvinger siden 1995. I dag gikk siste fly inn og ut av Svea, så dette er en historisk begivenhet. Nå skal flyplassen fjernes og fremover vil vi måtte bruke båter både til transport og overnatting, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske, til Store Norske nettsider.

Svea var et gruvesamfunn innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard med egen kraftstasjon, kai, vannforsyning og alt annet som var nødvendig for å huse inntil 300 arbeidere og drive gruvevirksomhet i stor skala. I 2017 besluttet Stortinget å avvikle gruvedriften og at området skulle ryddes for fremtiden.

Ertsaas sier at Store Norske har hatt et samarbeid med selskapet Lufttransport siden 1976, og at de har flydd strekningen mellom Longyearbyen og Svea siden 1995. På vegne av Store Norske takker han for godt samarbeid over mange år.

– Vi er stolte over å se tilbake på dette oppdraget vi har vært så heldige å få levere på i så mange år. Samtidig er det vemodig å se at denne epoken for flyvinger til Svea er over. Vårt bidrag for å sikre gruvedriften, med frakt av nødvendig personell og varer til Svea med flysikkerhet og kontinuitet i fokus, ligger som en del av grunnmuren til Lufttransport og noe vi bygger videre på i fremtiden, sier Erlend H. Olsen, administrerende direktør i Lufttransport AS i meldingen.

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell er en stor investering og finansieres over statsbudsjettet..

– Arbeidet med å rydde Svea er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Vi rydder opp etter mer enn hundre års gruvedrift, fjerner og sikrer forurensing i grunn og fjerner infrastruktur og avfall, blant annet veier, bygninger og flyplassen. Når vi forlater området skal det i prinsippet være som før vi begynte vår virksomhet. Terrenget, isbreene og fjellsidene skal fremstå upåvirket, sier Ertsaas.

Arbeiderne som jobber med miljøprosjektet går i turnusperioder på to uker, og all operasjon og logistikk drives nå med støtte fra Østensjø Rederis båter.

– Edda Sun og Edda Ferd er ankommet Svalbard, og i gang med arbeidet på Svea. Østensjø Rederi er stolt av å være en del av dette miljøprosjektet, sier Kristian Vea, administrerende direktør i Østensjø Rederi.

Edda Sun og Edda Ferd til kai i Svea. Foto Store Norske
Edda Sun og Edda Ferd til kai i Svea. Foto Store Norske

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell er gjennomført i et krevende, arktisk klima, og Store Norske ligger an til å ferdigstille prosjektet to år før tiden, og med en totalkostnad på 1,6 milliarder som er 900 millioner lavere enn først antatt.

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell går ut på å fjerne alle spor av menneskelig aktivitet i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Bygg og infrastruktur fjernes, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Når området forlates, skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.

Hæhre Entreprenør AS hadde kontrakten på Fase 1 av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, samt Fase 2A, opprydning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord gruva. AF Decom har kontrakten på Fase 2B, som er riveentreprisen med fjerning av bebyggelse i Svea Sentrum. Hæhre Entreprenør AS har kontrakten på Fase 2B -2, som foregår fra Svea sentrum til og med Kapp Amsterdam, med blant annet fjerning av flyplass og godskai. Kontrakten består i hovedsak av masseflytting og terrengarrondering.