Siste del av senketunnelen til Oslo

I formiddag ble den siste av seks deler av senketunnelen slept inn Oslofjorden. For Statens vegvesen er dette en millepæl i arbeidet med Norges første senketunnel.

Seks slep fra Askøy utenfor Bergen til Oslo har gått etter planen. Og når alle elementene nå er ankret opp i Bjørvika starter forberedelsene til å senke og koble tunnelen på havbunnen. På forhånd er det gravd ut en 110 meter med bred og 10 meter dyp trase i havbunnen, der elementene skal senkes ned. Nedsenkingen starter i midten av august.

Slepet rundt kysten tok fem og et halvt døgn. Det gikk med en fart på ca 4 knop. Slepet veier om lag 30.000 tonn.