Sirkulærbyen - et sommerstudentprosjekt

Sweco former fremtidens byer og samfunn. Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden.

Firma Sweco Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist02.02.2020

Hvert år arrangerer Sweco og eiendomsutvikler Aspelin Ramm et felles sommerstudentprosjekt. I løpet av sommeren får en håndplukket gruppe studenter innenfor byutvikling, arkitektur- og ingeniørfag bryne seg på en nytenkende og aktuell oppgave, med tett oppfølging av utvalgte fageksperter. Til slutt er det presentasjon for ledergruppene i Aspelin Ramm og Sweco, pluss utvalgte journalister og representanter fra kommunen.

Temaet for årets sommerstudentprosjekt er Sirkulærbyen. Vi spør: Hvordan kan et område midt i byen bli sirkulært, med alt fra energi og materialbruk, til produksjon, varer og bymessige tilbud?

Arbeidet med oppgaven vil typisk omhandle temaene:

 • Sirkulærøkonomi i praksis
 • Materialbruk, gjenbruk og transformasjon
 • Fleksible bygg og endringer over tid
 • Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) og synergier mellom ulike funksjoner
 • Avfall som ressurs
 • Delingsøkonomi i bolig/næring/byrom

Vi ser for oss at studentgruppen dekker ulike fagområder, som for eksempel:

 • Arkitektur
 • Landskapsarkitektur
 • Bygningsfysikk
 • Byutvikling
 • Samfunn og økonomi
 • Bærekraftig materialbruk
 • Energi
 • Nullutslippsnabolag
 • Overvannshåndtering

For å trives med oppgaven må du være glad i å samarbeide, jobbe tverrfaglig, utvikle nye ideer og bygge videre på andres. Du er en som tar ansvar og får ting til å skje, og du holder humøret oppe i krevende situasjoner. I tillegg er du ryddig og kvalitetsbevisst, gjør grundige og rasjonelle vurderinger og evner å fremstille konsepter tydelig. Du er også klar over dine egne begrensninger og vil gjerne utvikle deg videre.

Søknader behandles fortløpende. Oppstart for stillingen er uke 25, og det er tre ukers sommerferie i uke 28-30. Du trenger ikke å laste opp et søknadsbrev, vi er mer interesserte i hva du svarer på spørsmålene i søknadsskjemaet.

Tar du utfordringen?

Kontaktpersoner:

Julie Irgens

Kommunikasjonsrådgiver

+4796758669

julie.irgens@sweco.no

Søk her

Vis flere stillinger: