OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj er bekymret for utviklingen rundt utbyggingen av ny E18 Vestkorridoren.

Siraj advarer mot å sette E18 i spill: - Tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser i fare

OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj roper nå et varsku mot å stoppe arbeidet med å bygge ut ny E18 vestover fra Oslo.

– Tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser er i fare. Uten ny E18 stopper utbyggingen av nasjonalt viktig by- og næringsutvikling på Fornebu, sier Siraj i en pressemelding.

Stortinget skal i mars vedta en utbygging av ny E18 fra Lysaker til Ramstadsletta, den såkalte Vestkorridoren. Det har i forbindelse med sluttbehandlingen oppstått usikkerhet rundt prosjektet. Både Oslo kommune og Viken har ønsket å stoppe prosjektet slik det er planlagt.

– Det er avgjørende for å sikre nasjonal og regional by- og næringsutvikling at regjeringens forslag til utbygging av ny E18 Vestkorridoren vedtas som foreslått. Konsekvensen av å sende planene ut i det blå vil være full stopp for tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser, både på Fornebu og i regionen for øvrig, mener konsernsjef Siraj.

Det er en forutsetning for den vedtatte kommunedelplanen (KDP3) på Fornebu at Fornebubanen og ny tilknytning til E18 kommer på plass for å sikre en bærekraftig transportløsning. Dette ble senest bekreftet og forsterket da Bærum kommunes formannskap skulle behandle OBOS sin utbyggingsavtale for utviklingen på Fornebu.

Han peker på at i mars i fjor vedtok kommunestyret i Bærum en ny kommunedelplan for Fornebu. Her ble antallet boliger som kan bygges økt fra rundt 6.000 til 11.000 boliger.

- I tillegg tilrettelegges det for tusenvis av nye arbeidsplasser innenfor blant annet høyteknologi, IT og havbruk, skriver OBOS.

– E18 er ikke viktig bare for Fornebu, men er avgjørende for god by- og næringsutvikling i aksen fra Drammen og innover til Oslo. Ved å sette E18 i spill glemmer politikerne at man samtidig også setter hele Fornebubanen i fare. Forutsetningen for banen er at det kommer inn grunneierbidrag. Stopper utbyggingen, stopper også bidragene til banen. Og Fornebubanen er ikke bare et viktig miljøprosjekt for Bærum, men også i høyeste grad for Oslo kommune og regionen for øvrig. Nå må de ansvarlige styringspartiene på Stortinget, spesielt Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, la nasjonale interesser gå foran og slutte opp om regjeringens forslag, oppfordrer boligbyggeren.