Illustrasjonsfoto: Jan Lindgård
Illustrasjonsfoto: Jan Lindgård

SINTEF styrker forskningsmiljøet på betong

- Ved å samle kreftene internt og med SINTEF Narvik AS på laget, er SINTEF enda bedre rustet til å møte byggenæringens økende etterspørsel etter kunnskap om bærekraftig betong, skriver SINTEF i en pressemelding.

Betongkompetansen i SINTEF er i dag spredt i ulike fagavdelinger, men samarbeider i et eget betongnettverk på tvers i organisasjonen. Nettverket består av om lag tretti forskere og ingeniører, men det er enda flere i SINTEF som jobber med betongrelatert forskning.

Norut Narvik ble en del av SINTEF i 2019, og har blitt til SINTEF Narvik AS.

- Når vi ble en del av SINTEF, var det blant annet for å oppnå økt faglig bredde og styrke gjennom å ta del i et sterkt faglig felleskap. Etableringen av Betong i SINTEF representerer nettopp det vi søkte, sier forskningssjef Bård Arntsen i SINTEF Narvik i en pressemelding.

I meldingen skriver SINTEF at bærekraft i dag er den viktigste driveren for å forske på betong, og forskningsoppgavene dekkes ikke alltid av kompetansen til tradisjonelle betongteknologer.

- Derfor samarbeider betongforskerne mer med fagmiljøer i SINTEF som har spisskompetanse som de ikke selv besitter. Det er spesielt innenfor livsløpsanalyse, miljøprestasjon for ulike løsninger, digitalisering, byggeprosess og automatisering, heter det i meldingen.

- Når vi nå samordner spisskompetansen på betong fra ulike institutter og avdelinger i SINTEF, er det både faglig inspirerende og lærerikt, og det vil bidra til å gi våre kunder og samarbeidspartnere et bedre tilbud, sier sjefsforsker Harald Justnes SINTEF Community.